۱۳۹۶-۰۲-۲۳
کتاب حکمت خسروانی

کتاب حکمت خسروانی

کتاب حکمت خسروانی دفتر دوم از مجموعه «آشنایی با فیلسوف» نشر وایا است. این کتاب که در واقع گرد آمده مقاله ها و چند مقدمه ای است که ابراهیمی دینانی نگاشته است
۱۳۹۱-۰۶-۳۰
اصل هستی چیست

اصل هستی

اصل هستی چیست ؟ آیا هستی را می توان تعریف نمود؟ تعریف وجود ملاصدرا با تعریف نور سهروردی آیا تفاوتی دارد؟ حرف سهروردی از حکمت خسروانی است. آیا دعوا لفظی است؟
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

قرآن در ایران فهمیده شد

چند سال قبل در یک شب ماه رمضان مهمان وزیر اوقاف ترکیه بودیم. او گفت: قرآن در مکه نازل شد و در ترکیه کتابت شد. من گفتم: بفرمایید قرآن در ایران فهمیده شد