افلاطون نخستین فیلسوفی است که آثار مکتوب از او به جا مانده است. آثار او به صورت گفت و شنود (مناظره) است که معروف‌ترین آنها «جمهوری» و همچنین «پوزش» و «ذات عدالت» می‌باشد. مهم‌ترین کتابی که از این اندبشمند بزرگ به جای مانده رسالهٔ جمهور است. برخی از افلاطون‌شناسان معتقدند، افلاطون، جملاتی را به این رساله افزوده و در حقیقت وی صحبت‌ها و اندیشه‌های خودش را از زبان سقراط بیان کرده‌است.

در تمام آثار افلاطون، می‌توان گفتگوهای سقراط را با اشخاص گوناگون، به‌طور دقیق و با ذکر نام دید. رسالهٔ جمهور، هنر و زیبایی را از دیدگاه افلاطون و سقراط به بهترین وجه نشان می‌دهد.

۱۳۹۶-۰۲-۰۴
معنی معقول و محسوس

اختلاف در معنی معقول و محسوس

اختلاف ابن سینا و افلاطون در معنی معقول و محسوس به حل مساله کلی طبیعی وابسته است. آیا افراد سایه هایی از حقیقت کلی هستند یا اینکه همان معقولات کلی پیچیده به عوارض اند؟