۱۳۹۶-۰۷-۲۲
کتاب روش تدریس فلسفه براساس کلاس های دکتر دینانی

کتاب روش تدریس فلسفه دکتر دینانی

کتاب روش تدریس فلسفه براساس کلاس های دکتر دینانی، به قلم پویان پروین منتشر شد. چاپ اول این کتاب هشت هزار تومان توسط نشر نور سخن منشر شده است.
۱۳۹۶-۰۷-۱۲
متافیزیک

با از دست دادن عقل چه بدست می آورید؟

عقل به طور ذاتی منتقد است یعنی نواقص را می داند و چون نواق را می داند، نقد می کند. نقد یعنی از نقص به کمال […]
۱۳۹۶-۰۶-۳۰
فکر فلسفی فعال است

فکر فلسفی فعال است

فکر فلسفی فعال است یعنی انسان با مسائل هستی درگیر می شود و به همان اندازه که از فهم مسائل هستی برخوردار می گردد، ذات خود را نیز می آفریند
۱۳۹۶-۰۶-۲۵
فکر به حسب ذات سیال است

فکر به حسب ذات سیال است

فکر به حسب ذات سیال است به همین ترتیب، فلاسفه هم سیال هستند. فکر منجمد یعنی مرده، فکری که تحول ندارد، فکر نیست، حماقت است؛ فلسفه، تفکر درباره هستی است.
۱۳۹۶-۰۳-۲۳
حجاب معاصرت

حجاب معاصرت

حجاب معاصرت مسئله ای است که در تاریخ مطرح می شود. در تاریخ همه چیز آشکار می شود، ممکن است که در یک دوره ای آشکار نشود اما تاریخ حقایق را بعدها مشخص می کند.
۱۳۹۶-۰۲-۲۱
فلسفه یعنی گفتگو

فلسفه یعنی گفتگو

فلسفه بدون گفت و گو نمی شود و بسیار سخن حکیمانه ای است که: فلسفه یعنی گفتگو ؛ مثال عینی، خواجه نصیرالدین طوسی است. خواجه «فیلسوفِ گفت و گو» بوده است.
۱۳۹۶-۰۲-۲۰
دوران فلسفه پایان یافته

پایان دوران اندیشیدن

هیچ چیز مضحکتر از منظره دشمنان ظاهری فلسفه نیست زیرا این اشخاص به استدلال هایی پر طمطراق متوسل می شوند تا ثابت کنند که دوران فلسفه پایان یافته است.
۱۳۹۶-۰۲-۱۵
آشنایی زدایی چیست

آسیب عادت های زبانی در تحلیل فلسفی

ترک عادت های عامیانه و آشنایی زدایی های ساده اندیشانه در بالا بردن میزان دقت و افزایش سطح آگاهی انسان موثر واقع می شود اما آشنایی زدایی چیست ؟
۱۳۹۵-۱۰-۰۹
جامعه بدون فلسفه

جامعه بدون فلسفه مرده است

آنجایی که پرسش نیست، فلسفه نیست. اگر جامعه ای پرسش نداشته باشد، فلسفه در آن جامعه مرده است.و جامعه بدون فلسفه به معنی حقیقی کلمه «مرده است»
۱۳۹۵-۰۳-۲۹
زبان تفکر و اندیشه عمیق

دکتر دینانی در برنامه امضاء شبکه ۳سیما

مصاحبه پنجاه دقیقه ای دکتر دینانی در برنامه امضاء شبکه سه سیما حاوی نکات آموزنده و بسیار دقیق فلسفی و عرفانی بود. فلسفه عشق به دانستن و عرفان دانستن عشق
۱۳۹۳-۱۰-۱۵
مقدمه ای بر حکمت خاقانیه

مقدمه ای بر حکمت خاقانیه

فاضل هندی آثار متنوع و گوناگونی دارد او نسبت به آثار ابن سینا به خصوص کتاب شفا تسلط کامل داشته است. مقدمه ای بر حکمت خاقانیه نگاهی دارد به آثار این اندیشمند
۱۳۹۳-۰۵-۲۸
روش تدریس فلسفه در کلاس های دکتر دینانی

روش تدریس فلسفه در کلاس های دکتر دینانی

اصول و پایه روش تدریس فلسفه در کلاس های دکتر دینانی براساس گفتگو بین استاد و شاگرد است زیرا فلسفه آموزش اندیشیدن است، نه آموزش اندیشه ها.