۱۳۹۶-۰۳-۱۲
کنید حکایت کرد سرهنگی به کسری

برنامه معرفت دوازدهم خرداد ۱۳۹۶

بانو پروین اعتصامی یکی از مفاخر ادبیات ایران زمین است. در شعر «حکایت کرد سرهنگی به کسری» اشاره بانو به دزد درونی بسیار تامل برانگیز است.