۱۳۹۶-۰۷-۲۹
غایت اندیشی در افعال و تفکر

برنامه معرفت ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶

انسان افزون بر اینکه همواره به غایت زندگی خود می اندیشد، خود را نیز غایت موجودات طبیعی می داند. مساله غایت اندیشی در افعال و تفکر از کتاب «پرسش از هستی»
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
مساله تطابق علم و عمل

برنامه معرفت بیست و یکم مهرماه ۱۳۹۶

برنامه معرفت بیست و یکم مهرماه؛ اختصاص داشت به شرح مساله تطابق علم و عمل از کتاب «پرسش از هستی و هستی پرسش» نوشته دکتر ابراهیمی دینانی | دریافت صوت و تصویر
۱۳۹۶-۰۷-۱۶
نخستین تجلی خداوند در کلمه

نخستین تجلی خداوند در کلمه

تجلی، طبیعتاً بدون متجلی نیست و همیشه تجلی از یک متجلی به ظهور رسیده است. نخستین تجلی خداوند در کلمه بود. تجلی، پاسخ به استدعای موجودات است
۱۳۹۶-۰۷-۱۵
معنی هستی و وجود

وجه عالم هستی و ظهور

هر چیزی وجهی دارد، وجه عالم، انسان است. در واقع خود انسان وجه عالم هستی است؛ تو گویی که اگر در عالم انسان نبود، عالم وجه نداشت انسان جام جهان نماست
۱۳۹۶-۰۶-۲۹
ریشه به پوچی رسیدن انسان

فیلسوف، دائم در معرض خطر انکار

برنامه معرفت بیست و ششم آذرماه ۱۳۸۹ اختصاص داشت به آشنایی با هستی شناسی ملاصدرا و مبانی فکری او در بحث حکمت متعالیه؛ شرح تشکیک در وجودشناسی ملاصدرا
۱۳۹۶-۰۶-۱۹
رابطه نفس و بدن

برنامه معرفت پانزدهم بهمن ۱۳۸۹

یکی از ارکان تفکر ملاصدرا، اثبات «جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء» بودن نفس است که به حل مساله رابطه نفس و بدن می پردازد. ملاصدرا و حل رابطه جسم و روح
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
انسان کنشگر است

انسان کنشگر است

انسان کنشگر است زیرا انسان دست به تفکر می‎زند و فلسفه می‎بافد و فلسفه می‎گوید که هستی چیست، موجودشناسی چیست آیا مجموعه‎ی موجودات وجود هستند
۱۳۹۶-۰۵-۱۸
انسان آینه تمام نمای هستی

برنامه معرفت ششم مرداد ماه ۱۳۹۶

انسان تنها موجودی است که به روی غیر گشوده است. انسان وقتی به روی غیر، گشوده می شود، می اندیشد. این اندیشیدن تنها به جهان نیست انسان آینه تمام نمای هستی است
۱۳۹۵-۰۹-۱۹

برنامه معرفت نوزدهم آذرماه ۱۳۹۵

سنایی غزنوی می گوید: تفکر کن در اینکه آفریدگار تو کیست؛ این یک سوال ماهوی است. عارف از علت فاعلی و علت غایی می پرسد. علت فاعلی و غایی خلقت عالم چیست؟
۱۳۹۵-۰۸-۱۴
آغاز و پایان هستی

برنامه معرفت چهاردهم آبان ۱۳۹۵

قسمت دوم برنامه معرفت با موضوع شرح اندیشه های حکیم سنایی غزنوی اختصاص دارد به بررسی مساله «آغاز و پایان هستی» مساله آغاز و انجام و مساله سخن و معرفت معانی
۱۳۹۵-۰۴-۲۶
به خود رفتن

برنامه معرفت بیست و پنجم تیر ۱۳۹۵

آیا اول موجودات جهان هستند و بعد آگاهی پیدا می شود؟ یا اینکه موجودات براساس آگاهی به وجود آمده اند. آگاهی همان آغاز و انجام هستی است به چه معنی است؟