خیام یک شخصیت پیچیده است. او در عرف عام مشهور است به خیام شاعری که صاحب رباعیات است که معمولا به عالم، نگاه منفی دارد. تصور عمومی از خیام، این است. تصور دیگر، خیامِ فیلسوف است و کمتر کسی او را به این عنوان می شناسد. کمتر کسی و شاید هیچ کس؛ ولی من او را به این عنوان می شناسم. من او را فیلسوف می دانم و کتاب های فلسفی اش را ملاحظه کرده ام.

تندیس خیام در بخارست، پایتخت رومانی است. خیام در دنیا به عنوان یک شاعر، ریاضیدان و اخترشناس شناخته شده ‌است. هرچند که اوج شناخت جهان از این شاعر پرآوازه را می ‌توان پس از ترجمه شعرهای وی به وسیله ادوارد فیتزجرالد دانست. این در حالی است که بسیاری از پژوهشگران شماری از شعرهای ترجمه ‌شده به وسیله فیتزجرالد را سروده این شاعر نیشابوری نمی ‌دانند و این خود سبب تفاوت ‌هایی در شناخت وی در نگاه ایرانی‌ ها و غربی‌ ها شده ‌است. تأثیرات خیام بر ادبیات غرب از مارک تواین تا تی اس الیوت او را به نماد فلسفه شرق و شاعر محبوب روشنفکران جهان تبدیل کرده ‌است. ولادیمیر پوتین، مارتین لوتر کینگ و آبراهام لینکن همیشه قبل از خواب رباعیات او را می ‌خواندند.

۱۳۹۶-۰۷-۱۷
موجود مرگ اندیش

موجود مرگ اندیش

ارسطو گفته انسان حیوان ناطق است، اما من می گویم انسان حیوان مرگ اندیش است و مرگ اندیش را فعل مقوّم انسان می دانم. انسان یک موجود مرگ اندیش است
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
خیام فیلسوف

غنیمت شمردن دم در اشعار خیام

بسیاری اشخاص ساده اندیش فکر می کنند، خیام می گوید باید بی بند و بار بود و دم غنیمت است. یعنی تعهدی نداشته باش. خیام فیلسوف مسئله زمان برایش بسیار مطرح بوده است.
۱۳۹۲-۰۸-۰۹
هستی و مستی

هستی و مستی

هستی و مستی روایت دکتر ابراهیمی دینانی از دنیای پررمز و راز خیام به همراه تفسیر او از رباعیات اوست. خیام مانند سقراط فضیلت را در علم و معرفت عقلانی می‌داند
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
آیا خدا را به من می شناسانی

چرا آدمی غریب ترین است؟

چرا آدمی غریب ترین است برای اینکه آدمی می‌اندیشد! آدمی غریب است چون اهل تعقل است و می تواند از خودش فاصله بگیرد تنهایی انسان از آن حیث است که به خود می‌نگرد
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
عاقلان نقطه پرگار وجودند

عاقلان نقطه پرگار وجودند

در شعر عاقلان نقطه پرگار وجودند ، پرگاری که می تواند عالم را رسم کند، فقط عقل است. اساسا عشق با زبان عقل، می فهمد و وجود دارد و نزاع عقل و عشق، جنگ غلطی است
۱۳۹۰-۰۳-۲۷
روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کنند

روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کنند

روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کنند/زنهار که کاسه‌ی سر ما پرشراب کن/ما مرد زهد و توبه و تامات نیستیم/با ما به جام باده‌ی صافی خطاب کن