۱۳۹۱-۰۵-۳۱
اقوال و عقاید حکما درباره وجود ذهنی

اقوال وعقائد حکما در باب وجود ذهنی

اقوال و عقاید حکما درباره وجود ذهنی متعدد و گوناگون است و علت آن نیز این است هر یک از آنان خواسته‌اند برای مشکل معروف در باب وجود ذهنی راه مناسبی پیدا کنند