۱۳۹۶-۰۲-۲۱
فلسفه یعنی گفتگو

فلسفه یعنی گفتگو

فلسفه بدون گفت و گو نمی شود و بسیار سخن حکیمانه ای است که: فلسفه یعنی گفتگو ؛ مثال عینی، خواجه نصیرالدین طوسی است. خواجه «فیلسوفِ گفت و گو» بوده است.
۱۳۹۲-۰۶-۰۴
ویدئوی صد قسمت سوم برنامه معرفت

ویدئوی صد قسمت سوم برنامه معرفت

برای دانلود ویدئوی صد قسمت سوم برنامه معرفت به این صفحه مراجعه کنید. شرح اندیشه های فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی و شرح اشعار سعدی و حکیم فردوسی
۱۳۹۲-۰۵-۳۰
نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو

نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو

آثار برجای مانده از طوسی نشان می دهد که همواره با اهل فکر روزگار خود به صورت حضوری یا از طریق مکتوبات تبادل نظر می کرده؛ بررسی نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو