در این سلسله مطالب می توانید تفسیر عرفانی قرآن با بیان دکتر ابراهیمی دینانی را مطالعه کنید.

مقدمه: اگر بپذیریم که انسان در حد مرتبه ادراک خود سخن میگوید و براساس موازین صورت های ذهنی خویش می اندیشد، ناچار باید اعتراف کنیم که وقتی او به تفسیر یا تأویل یک جمله یا یک متن می پردازد، آن تفسیر یا تأویل از رنگ اندیشه های مفسر و تأویل کننده منزه و مبرا نیست. یک متن همیشه یک متن است و مادام که مورد مشاهده و توجه قرار نگیرد و خوانده نشود، سخنی نمی گوید و البته هنگامی که مورد مشاهده و توجه قرار می گیرد و خوانده می شود، به اندازه فهم و ادراک مشاهده کننده و خواننده خود و به زبان او سخن میگوید.

نویسنده و گوینده در نوشته و سخن خود ظاهر می شود و البته هرگونه سخن و نوشته نیز در مرتبه و حد خواننده و شنونده خود به ظهور میرسد. عالم، متن واحد و یگانه ای است که اشخاص با آن روبرو می شوند و در آن زندگی می کنند؛ ولی عالم هیچ فردی از افراد انسان با عالم فرد دیگر یکسان نیست.

۱۳۹۶-۰۹-۱۸
زبان قرآن

اختلاف فهم از آیات قرآن

اختلاف در فهم معانی آیات قرآن کریم به اختلاف مراتب ادراک و شعور آنها مربوط میگردد. یک ادیب به ظرافت های لفظی قرآن و یک فقیه به استخراج احکام توجه می کند.
۱۳۹۶-۰۹-۰۳
مساله تطابق علم و عمل

برنامه معرفت سوم آذر ۱۳۹۶

سجده بر غیر خداوند جایز نیست اما طبق آیه شریفه (اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم) خداوند به ملائکه فرموده که بر انسان سجده کنند؛ حال علت این درخواست چیست؟
۱۳۹۶-۰۸-۲۵
اهدنا الصراط المستقیم

معنای اهدنا الصراط المستقیم

«اهدنا الصراط المستقیم» یعنی خدایا خودم را به خودم بنما؛ طلب می کنیم که ما را به خودمان بشناساند. اگر من خودم را به خود شناختم، آن وقت خدا را هم می شناسم.
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
یک متن همیشه یک متن است

متنی که خوانده نشود

یک متن همیشه یک متن است و مادام که مورد مشاهده و توجه قرار نگیرد و خوانده نشود، سخنی نمی گوید و به اندازه فهم خواننده خود و به زبان او سخن می گوید
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
ایراد عرفا به فلاسفه

تفسیر و کشف قناع

منظور از کشف قناع پرده برداشتن از روی آن چیزی است که نوعی حجاب یا پرده بر روی آن کشیده شده است.هر تأویلی، نوعی تفسیر نیز هست، ولی هر تفسیری تأویل نیست
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
قرآن عقل الله

قرآن، عقل الله

قرآن عقل الله مجموعه گفتگوهایی با دکتر ابراهیمی دینانی پیرامون قرآن کریم نوشته کریم فیضی، در مهرماه ۱۳۹۶ توسط انتشارات اطلاعات در ۵۲۸ صفحه منتشر شد
۱۳۹۶-۰۵-۰۴
بعثت به معنی برانگیختن

بعثت و برانگیختن

از نگاه تفسیری و عقلی بعثت واژه ای است که بار فراوانی دارد در ظاهر بعثت به معنی برانگیختن واین برانگیزانندگی از چیست؟ تفسیر آیه هو الذی بعث فی الامیین رسولا
۱۳۹۶-۰۲-۲۷
تفسیر آیه شهد الله انه لا اله الا هو

تفسیر آیه شهد الله انه لا اله الا هو

همه چیز در پرتو ظهور حق، ظاهر می شود. کسی که علم حضوری را درک نکند، هرگز به معنی و تفسیر آیه شهد الله انه لا اله الا هو راه پیدا نخواهد کرد.
۱۳۹۶-۰۲-۲۵
معجزه حضرت ختمی مرتبت سخن بود

معجزه حضرت ختمی مرتبت سخن بود

برخی افراد ظاهر بین، گمان می کنند که اژدها کردن عصا اعجازش بیشتر از سخن است! خیر این یک برداشت حسی است! معجزه حضرت ختمی مرتبت سخن بود؛ سخن، ظهور عقل است
۱۳۹۶-۰۲-۲۲
وما اوتيتم من العلم الا قليلا

برنامه معرفت بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۶

در آیه { وما اوتیتم من العلم الا قلیلا } چرا علم، قلیل خوانده شده است. علمی که فقط مربوط به ظواهر و این جهانی باشد، قلیل است زیرا خود دنیا قلیل است
۱۳۹۶-۰۲-۰۷
تفسیر آیه الله نور السموات و الارض

تفسیر آیه الله نور السموات و الارض

تفسیر آیه الله نور السموات و الارض اختصاص در برنامه معرفت؛ خداوند، خود را نور آسمان ها و زمین خوانده است. اما بسیاری مفسران، نور را به منور معنا کرده اند
۱۳۹۵-۱۰-۰۷
پرسش از علت غایی آفرینش

برنامه معرفت سوم دی ماه ۱۳۹۵

عالم چرا آفریده شده است؟ انسان برای چه زندگی می کند؟ اگر انسان این سوال ها را از خود بپرسد خیلی چیزها عوض می شود پرسش از علت غایی آفرینش ، سوال اساسی است