۱۳۹۶-۰۷-۱۲
نگاهی منتقدانه به فلسفه صدرالمتألهین

ملاصدرا و توجیه سخنان غزالی

دکتر ابراهیمی دینانی در کتاب منطق و معرفت در نظر غزالی به تلاش های ملاصدرا در توجیه مخالفت های غزالی اشاره می کند و توجیهات ملاصدرا را سلیقه شخصی وی می داند
۱۳۹۶-۰۷-۱۰
دل انسان دریاست

فرق فیلسوف و حکیم

اما فرق فیلسوف و حکیم در اتقان است. یعنی کسی است که هم در فکر و هم در عمل است یعنی حکیم اهل عمل هم هست کلمه فلسفه یک واژه یونانی است اما حکیم ریشه شرقی دارد
۱۳۹۶-۰۶-۲۹
ریشه به پوچی رسیدن انسان

فیلسوف، دائم در معرض خطر انکار

برنامه معرفت بیست و ششم آذرماه ۱۳۸۹ اختصاص داشت به آشنایی با هستی شناسی ملاصدرا و مبانی فکری او در بحث حکمت متعالیه؛ شرح تشکیک در وجودشناسی ملاصدرا
۱۳۹۶-۰۶-۱۵
اتحاد عاقل و معقول

اتحاد عاقل و معقول

قاعده اتحاد عاقل و معقول از قدیم الایام مطرح بوده و گفته مى شود که فرفوریوس درباره آن به تفصیل سخن گفته است. ملاصدرا براى اثبات به برهان تضایف تمسک کرده است
۱۳۹۶-۰۶-۱۰
متحرک به محرک نیازمند است

متحرک به محرک نیازمند است

قاعده هر متحرک به محرک نیازمند است نیازمند بودن هر موجود متحرک به یک محرک را اثبات می کند. که بدون هیچگونه تردید باید آن را به ارسطو، منسوب نمود.
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
اسفار اربعه

سفرهای چهارگانه سالک عارف

صدرالمتألهین شیرازی، بزرگترین اثر فلسفی و عرفانی خود را اسفار اربعه نامیده است. او مسائل مهم فلسفه خود را با سفرهای چهارگانه عرفا در سلوک منطبق نموده است.
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
انواع حرکت در فلسفه

انواع «حرکت» در فلسفه

حرکت ارادی یا نفسانی،‏حرکت بالذات و حرکت بالعرض،‏حرکت توسطی،‏ حرکت جوهری،‏حرکت ذاتی و حرکت عارضی،حرکت طبیعی،حرکت قسری،حرکت قطعی...
۱۳۹۶-۰۲-۲۷
اصل فلسفی ملاصدرا

بررسی اصل فلسفی ملاصدرا

اینکه هر نظام فلسفی بر یک اصلی مبتنی است، شکی نیست. اصل فلسفی ملاصدرا چیست؟ البته که مفهوم وجود، بدیهی است اما اصالت وجود بر خود وجود استوار است نه مفهوم اش
۱۳۹۵-۰۶-۰۳
حکیم هزاره

سخنرانی دینانی در همایش «حکیم هزاره ها»

از زمان زندگی ابن‌ سینا تاکنون هزار سال می‌گذرد اما او حکیم هزاره ‌هاست و تا زمانی که بشر عقل دارد و در زمین زندگی می‌کند او حکیم هزاره ‌ها خواهد بود چرا که نظیر ابن ‌سینا نیامده
۱۳۹۳-۰۷-۰۹
نگاهی منتقدانه به فلسفه صدرالمتألهین

نگاهی منتقدانه به فلسفه صدرالمتألهین

مقاله «نگاهی منتقدانه به فلسفه صدرالمتألهین» نوشته دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، به چالش های پیش روی ملاصدرا در حکمت و کلام می پردازد.
۱۳۹۳-۰۱-۱۷

‏الشیئ مالم یتشخّص لم یوجَد

‏بهمنیار، شاگرد برجسته ابن سینا، در کتاب التحصیل، این قاعده را مطرح کرده، ولی برای اثبات آن استدلالی نیاورده است. آنچه بهمنیار در این باب می گوید این است که شیئ بدون اینکه تشخص یابد، هرگز موجود نمی شود. سپس اقسام تشخّص را نسبت به ذات هر شیئ برشمرده است. به این ترتیب که تشخّص را یا مقتضای ذات دانسته، مانند واجب الوجود یا از لوازم ذاتی شیئ به حساب آورده است
۱۳۹۲-۱۱-۰۲
منطق و فلسفه

اتحاد میان منطق و فلسفه

در این مقاله فلسفی به بررسی اتحاد منطق و فلسفه می پردازیم و برای یادگیری بهتر منطق و فلسفه به راهکارهایی می پردازیم. قواعد منطق و فلسفه می تواند راهگشا باشد