بحث های بسیار زیادی درباره چیستی و «تعریف و شناخت حقیقت» توسط علوم مختلف صورت گرفته است اما در میان آنها علم منطق به عنوان یک علم ابزاری که در خدمت فلسفه است، بخش های صوری این تعریف را مشخص نموده است. به محض اینکه از تعریف و شناخت حقیقت سخن گفته می شود، بی درنگ این سوال مطرح می شود که خود تعریف کننده در بخش حقیقت قرار گرفته است و تعریف از حقیقت و شناخت می کند یا اینکه در جایی بیرون از حقیقت است و می تواند حقیقت را تعریف کند.

قواعدی در تعریف وجود دارد که گفته می شود آنچه یک مفهوم را تعریف می کند، می بایست از آنچه تعریف می شود، واضح تر باشد؛ اما سوال اصلی اینجاست که چه چیزی می تواند واضح تر از «تعریف و شناخت حقیقت» باشد؟ مقالاتی که در این صفحه قرار می گیرد، با محوریت همین موضوع است که هر هفته بروز می شود

۱۳۹۶-۰۷-۰۴
تفاوت ادراک حسی و خیال و وهم

آنجایی که جهان به آرزوهای ما پاسخ نمی دهد..

آیا انسان ها به همه امیدها و آرزوهایشان می رسند؟ خیر بعضی اوقات جهان هیچ پاسخی به آرزوهای ما نمی دهد آنجا همان جایی است که ما آن بخش از جهان را نشناخته ایم
۱۳۹۶-۰۷-۰۱
اصالت عقل و اصالت تجربه

بدن کوزه‎ای و درون دریایی

بدن کوزه‎ای و درون دریایی فقط در انسان قابل جمع است انسان بدنش کوزه است، اما درونش دریاست و از هر بیابانی گسترده‌تر است. انسان از نظر درون، غیرمتناهی است
۱۳۹۶-۰۶-۱۷
انسان را به آسانی نمی توان شناخت

تفاوت میان علم و معرفت

چون حقیقت وجود را نمی توانیم تعریف کنیم، تعریف حقیقت علم نیز برای ما امکان پذیر نیست گر چه دریافت حقیقت وجود، جز از طریق حضور و مشاهده میسر نمی گردد.
۱۳۹۶-۰۴-۱۵
انسان را به آسانی نمی توان شناخت

چرا انسان شناسی دشوار است؟

انسان شناسی یکی از سخت ترین مسائل است. از آغاز همین طور بوده است و تا پایان هم همینطور خواهد بود. عالم را می شود شناخت، ولی انسان را به آسانی نمی توان شناخت
۱۳۹۶-۰۴-۰۵
عید فطر یعنی جوشش چشمه سار حقیقت

عید فطر یعنی جوشش چشمه سار حقیقت

وقتی که به سرچشمه برسید، هر لحظه می توانید آب تازه بنوشید. عید فطر یعنی جوشش چشمه سار حقیقت سالک راه حق، هر نفس دو عید دارد. اما ما هر سال یک عید فطر داریم!
۱۳۹۶-۰۳-۲۱
هنر واقعی چیست

‏واژه «حکمت الهی» در فلسفه

حکمت الهی در فلسفه علمی است که از احوال موجود از آن جهت که موجود است (یعنی موجود مطلق) بحث و گفتگو می کند. پاره ای از احکام در رابطه با اصل موجودیت آن است
۱۳۹۶-۰۳-۰۲
عبودیت جوهری است که باطن آن ربوبیت است

عبودیت باطن ربوبیت است

معنی عبودیت جوهری است که باطن آن ربوبیت است این است که: نه حق، بنده می شود و نه بنده خدا می شود. بلکه باید تعلقات را از بین برد تا به درک مقام ربوبیت رسید.
۱۳۹۶-۰۲-۲۴
حقیقت من اشاره به چیست

اشاره به «من» برای تعریف حقیقت «من»

وقتی گفته می شود من، معلوم نیست که به چه چیزی اشاره می شود. سوال مهمتری که مطرح می شود این است که حقیقت من اشاره به چیست آیا ما تن و روحیم یا تن و روح داریم
۱۳۹۶-۰۲-۱۶
فلسفه کجای زندگی من است

فلسفه کجای زندگی من است؟

نهایت چیزی که انسان می خواهد چیست؟ وقتی می پرسید که فلسفه کجای زندگی من است پاسخ این است: فلسفه به شما یاد می دهد که بتوانی به سوال معنی زندگی چیست پاسخ دهی
۱۳۹۶-۰۲-۱۵
شرح حدیث حقیقت

شرح حدیث حقیقت

کسانی که از نسبت میان حدوث و ازلیت آگاه است، به خوبی می داند که او مالک حقیقت نیست و نمی تواند حقیقت را به تملک خود در آورد. شرح حدیث حقیقت در برنامه معرفت
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
اعتراف نامه نویسی راهی برای شناساندن خود

داستان زندگی شما چیست؟

در نظر بسیاری از اندیشمندان اعتراف نامه نویسی راهی برای شناساندن خود شناخته می شود. انسان به حکم این که یک موجود مختار و آزاد است ، مادام که زندگی خود را به پایان نرسانده نمی تواند چهره واقعی و کامل آن را برای دیگران آشکار سازد
۱۳۹۶-۰۲-۱۳
داستان ضحاک ماردوش در شاهنامه

حاکم ظالم، خرد مردم را از بین می برد

فردوسی از داستان ضحاک ماردوش در شاهنامه صحبت می کند. ضحاک چه کسی بوده است؟حاکم ظالم، خِرد مردم را نابود می کند و از دانش و حکمت جلوگیری می کند.