۱۳۹۶-۰۳-۱۰
نشست با اندیشه در میدان توحید

نشست با اندیشه در میدان توحید

جنید بغدادی می گوید: «اشرف المجالس و اعلاها الجلوس مع الفکر فی میدان التوحید» یعنی بهترین و بالاترین نشست ها، نشست با اندیشه در میدان توحید است.