۱۳۹۶-۰۶-۱۶
ایراد اهل ظاهر به فلاسفه

ایراد اهل ظاهر به فلاسفه

ما قبلا ایراد عرفا به فلاسفه را بررسی کردیم. ایراد اهل ظاهر به فلاسفه در مرحله جمود بر ظواهر توقف کرده و هرگونه تعمق و تدبّر در متون دینی انحراف محسوب میشود
۱۳۹۶-۰۳-۲۲
نومینالیسم

نومینالیسم و انکار کلیات

ترجمه لغوی نومینالیسم به معنی نام گرایی است؛ یعنی هیچ ذات و ماهیتی در عالم نداریم و همه آنچه می پنداریم ذات دارند، نامی بیش نیستند. بیشتر آشنا شوید
۱۳۹۲-۰۹-۲۱
در نظر ابن تیمیه

پندار ابن تیمیه در مورد عقل

پندار ابن تیمیه در مورد عقل در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. در نظر ابن تیمیه شرع مقدس، به عقل محتاج نیست ولی عقل همواره به شرع نیازمند خواهد بود