ابن تیمیه فقیه حنبلی و سلفی و مبتکر و بنیان‌گذار نظری وهابیت است. آیین وهابیت در قرن ۱۲ هجری بر اساس افکار و آراء او پی ریزی گردید. به گونه‌ای که شناخت عقاید وهابیان در گرو شناخت ابن تیمیه و آراء و عقاید او است. البته محمد بن عبدالوهاب مؤسس وهابیت بخشی از عقائد او را گرفت، و قسمت‌های دیگر آنرا رها کرد و به آن اهمیت نداد. وی همچنین اصرار می‌ورزد که آنچه در قرآن و احادیث وارد شده، بر همان معانی لغوی و متداول عرفی باید حمل شود و از کسانی که این نوع از صفات را به کمک قرائن موجود در آیات و روایات بر معانی مجازی و کنائی و معقول حمل می‌کنند، مؤوله (تاویل گرا) نامیده انتقاد می‌کند و می‌گوید: «همه صحابه و تابعان نیز بر این عقیده بوده‌اند»

۱۳۹۶-۰۶-۱۶
ایراد اهل ظاهر به فلاسفه

ایراد اهل ظاهر به فلاسفه

ما قبلا ایراد عرفا به فلاسفه را بررسی کردیم. ایراد اهل ظاهر به فلاسفه در مرحله جمود بر ظواهر توقف کرده و هرگونه تعمق و تدبّر در متون دینی انحراف محسوب میشود
۱۳۹۶-۰۳-۲۲
نومینالیسم

نومینالیسم و انکار کلیات

ترجمه لغوی نومینالیسم به معنی نام گرایی است؛ یعنی هیچ ذات و ماهیتی در عالم نداریم و همه آنچه می پنداریم ذات دارند، نامی بیش نیستند. بیشتر آشنا شوید
۱۳۹۲-۰۹-۲۱
در نظر ابن تیمیه

پندار ابن تیمیه در مورد عقل

پندار ابن تیمیه در مورد عقل در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. در نظر ابن تیمیه شرع مقدس، به عقل محتاج نیست ولی عقل همواره به شرع نیازمند خواهد بود