ملاصدرا درباره ابن عربی می گوید: منشأ دیگر تحول دینی در جهان اسلام به حتم عارف کبیر ابن عربی است، که واضع عرفان نظری در جهان اسلام است که به عقیده حقیر اگر باعث رنجش اهل فلسفه نشود مقامی عظیم تر از بوعلی و فارابی دارد.
سید علی قاضی هم می گوید: از میان عرفاً و واصلان کوی حقیقت، محیی الدین بن عربی در معرفت نفس و شهود باطنی فردی بی نظیر بود. بعد از مقام عصمت و امامت در میان رعیت احدی در معارف عرفانی و حقایق نفسانی در حد محیی الدین عربی نیست و کسی به او نمی‌رسد.
علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان نیز در مقام این عارف بزرگ می گوید: در اسلام هیچ‌کس نتوانسته است یک سطر مانند محیی الدین بیاورد. ابن عربی بسیار به تشیع نزدیک بود.
دکتر دینانی: اگر نگوییم در عرفان چهره بی‌نظیری است لااقل می‌توان گفت کم‌نظیر است. آثاری چند در عرفان نظری از وی به جا مانده که خود اقیانوسی است. عرفایی که اهل عرفان عملی هستند، شاید خیلی علاقه‌مند به ابن عربی نباشند.

۱۳۹۶-۰۷-۱۳
وحدت وجود در نظر ابن عربی

وحدت وجود در نظر ابن عربی

معنی وجود، بدان گونه که ابن عربی مطرح می کند، همان چیزی است که با «ضرورت» مساوق است. وحدت وجود در نظر ابن عربی از بنیادی ترین مباحث ابن عربی است
۱۳۹۶-۰۶-۰۱
گلشن راز

درباره گلشن راز

کتاب «گلشن راز» از گنجینه های ارزشمند الهیات عقلی و شهودی است این منظومه گونه ای از شعر است و بیش از آنکه از تخیل سرچشمه بگیرد، براساس حکمت استوار شده است
۱۳۹۶-۰۳-۲۹
مکتب تفکیک

آشنایی با مکتب تفکیک

اولین بار اصطلاح «مکتب تفکیک» توسط محمدرضا حکیمی با نشر کتابی با همین عنوان به صورت رسمی مطرح شد. اصول اساسی مکتب تفکیک چیست؟ و چرا خود را تفکیکی می دانند؟
۱۳۹۶-۰۳-۰۶
عرفان اسلامی و منطق فکری غرب

عرفان اسلامی و منطق فکری غرب

عرفان اسلامی و منطق فکری غرب با یکدیگر ناسازگار نیستند زیرا عرفان ما عصاره تفکر است. تفکر و فلسفه زوج اند. ذات فلسفه سوال است و فلسفه از سوال زاییده می شود.
۱۳۹۶-۰۲-۱۸
الا یا ایها الساقی أدر کأسا و ناول ها

غیب و شهود انسان کجاست؟

درپاسخ به عالم غیب به چه معنی است بسیاری در عالم مادی، دنبال آن هستند؛ فکر می کنند غیب، یک طرف جغرافیایی قرار دارد. غیب انسان، درون و سرّ سویدای هر شخص است.
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
مفهوم وجود در نظر ابن عربی

مفهوم وجود در نظر ابن عربی

مفهوم وجود در نظر ابن عربی وجودِ منحصر در حق است اگر فردی عارف باشد، همه چیز را تجلی حق می داند از نظر کلامی، همه موجودات مخلوق حق هستند. وجود، موجودات نیست