۱۳۹۶-۰۱-۲۵
چرا باید پرسش فلسفی طرح کرد

چرا باید پرسش فلسفی طرح کرد

وقتی عموم مردم به آنچه مشهور است علاقه بیشتری دارند تا استدلال و به قول هراکلیتوس «خرها کاه را بر طلا ترجیح می دهند» چرا باید پرسش فلسفی طرح کرد ؟