۱۳۹۶-۰۷-۲۰
تازگی شعر حافظ

تازگی شعر حافظ

بعضی ممکن است بگویند شعر حافظ در امروزه به چه دردی می‌خورد و تازگی شعر حافظ را زیر سوال ببرند. در جواب من می‌گویم که حافظ ما را به زمان خودمان آشنا می‌کند
۱۳۹۶-۰۲-۱۸
الا یا ایها الساقی أدر کأسا و ناول ها

غیب و شهود انسان کجاست؟

درپاسخ به عالم غیب به چه معنی است بسیاری در عالم مادی، دنبال آن هستند؛ فکر می کنند غیب، یک طرف جغرافیایی قرار دارد. غیب انسان، درون و سرّ سویدای هر شخص است.
۱۳۹۵-۰۱-۰۵
فراق و حال زار در عین وصل به معشوق

ویژه برنامه معرفت پنجم فروردین ۱۳۹۵

حضرت حافظ در مصرع «گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت» اشاره به مساله فراق و حال زار در عین وصل به معشوق دارد. زاری یعنی بی قراری برای رفع عطش فزون خواهی.
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
عاقلان نقطه پرگار وجودند

عاقلان نقطه پرگار وجودند

در شعر عاقلان نقطه پرگار وجودند ، پرگاری که می تواند عالم را رسم کند، فقط عقل است. اساسا عشق با زبان عقل، می فهمد و وجود دارد و نزاع عقل و عشق، جنگ غلطی است
۱۳۹۰-۰۵-۰۷
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

من چون از خاک لحد لاله ‌صفت برخیزم

حافظ در شعر من چو از خاک لحد لاله صفت برخیزم اشاره دارد به اینکه: پس از مرگ، به عشق تو دو مرتبه برمی‌‌خیزم، لاله صفت برمی‌خیزم؛ یعنی وفادارانه است.
۱۳۹۰-۰۴-۳۱

هر که را با خط سبزت سر سودا باشد

حافظ با این کلمات زیبا (در بیت هر که را با خط سبزت سر سودا باشد) به معشوق حقیقی می‌گوید: هر کس که با خط سبز تو سر سودا دارد، زنده است. یعنی حیات معقول دارد
۱۳۹۰-۰۴-۲۴

هزار نقد به بازار کائنات آرند

در بازار کائنات، سکه‌های بسیار هست، حکیم هست، فیلسوف هست، حتی پیغمبران هستند؛ اما یک سکه ای هست که هیچ سکه‌ای به آن نمی‌رسد. شرح هزار نقد به بازار کائنات آرند