۱۳۹۶-۰۶-۱۵
اتحاد عاقل و معقول

اتحاد عاقل و معقول

قاعده اتحاد عاقل و معقول از قدیم الایام مطرح بوده و گفته مى شود که فرفوریوس درباره آن به تفصیل سخن گفته است. ملاصدرا براى اثبات به برهان تضایف تمسک کرده است
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
رزق و رحمت

برنامه معرفت بیستم آذرماه ۱۳۹۴

رزق و رحمت که از اسمای خداوند هستند مانند دیگر تجلی های حق تعالی دارای مراتب هستند مانند: رزق حواس ظاهری و رزق تعقل و تفکر درونی و باطنی انسان؛ بیشتر بدانید
۱۳۹۲-۱۱-۰۲
منطق و فلسفه

اتحاد میان منطق و فلسفه

در این مقاله فلسفی به بررسی اتحاد منطق و فلسفه می پردازیم و برای یادگیری بهتر منطق و فلسفه به راهکارهایی می پردازیم. قواعد منطق و فلسفه می تواند راهگشا باشد
۱۳۹۱-۱۰-۱۷

انتقال عرض محال است

تا آنجا که از مطالعه کتب فلسفی و کلامی بر می آید ، کسی قائل به جواز انتقال عرض از یک موضوع به موضوع دیگر نیست ؛ بلکه آن را از نظر عقل محال دانسته اند .در تعریف عرض گفته اند : عرض عبارتست از ماهیتی که هر گاه در خارج موجود شود ، در موضوعی موجود می شود و بدون موضوع ، تحقق آن امکان پذیر نیست ؛ مانند دو مقوله کم و کیف و هفت مقوله اعراض نسبیه که هرگاه در خارج موجود شوند در موضوع موجود می شوند
۱۳۹۱-۰۶-۰۳
فلسفه گریه و خنده چیست

چرا خداوند بنده اش را دعوت به گریه می کند

گریه و خنده دو خصلت آدمی است. اینکه فلسفه گریه و خنده چیست ، بسیار بحث دقیقی است.انبساط به حقیقت و تعقل است انقباض به تیرگی ها و جهالت. معنی گریه و خنده است
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
اصالت عقل و اصالت تجربه

آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام

صدرالمتألهین نیز قاعده «آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام» را معتبر دانسته و در برخی موارد به آن استناد نموده است؛ اول و آخر همواره نسبت به یکدیگر متضایف اند