ازل و ابد ، از جنس زمان نیست. این را ما اشتباه فهمیدیم. ازل یعنی چیزی که زمانی نیست. چیزی که فوق زمان است و اشتباه ما این است که ازل را در زمان جستجو می کنیم. وقتی از ازل صحبت می کنیم، ذهن انسان به دنبال گذشته می رود. تاچقدر ذهن شما دنبال گذشته می رود؟ تاجایی که خسته شود. شما وقتی به گذشته بر می گردید، به آغاز زمان نمی رسید.

ابن سینا نسبت ابدیات (به عنوان پدیده‌هایی نامتغیر) به زمان (به عنوان پدیده‌ای متغیر) را «دهر» می‌نامد و نسبت ابدیات به ابدیات را «سرمد» می نامد؛ به همین دلیل، وی ذات حق‌تعالی را سرمدی، عقول و جواهر مجرد را دهری و متغیرات را زمانی دانسته است.

 

۱۳۹۶-۰۴-۰۳
پایان تاریخ

آیا پایان تاریخ در خود تاریخ است؟

پایان تاریخ در خود تاریخ اتفاق می افتد یا در بیرون تاریخ؟ اگر پایان تاریخ در خود تاریخ باشد، پایان نیست بلکه این خود تاریخ است بررسی مساله عقل و پایان تاریخ
۱۳۹۶-۰۱-۳۱
معنی الست بربکم

معنی الست بربکم

معنی الست بربکم عجز وجودی نسبت به ذات حق تبارک و تعالی است. انسان ها در عالم الست، اعتراف کردند و سپس تنزل کردند و این عهد همیشه با آنها است.
۱۳۹۵-۰۹-۱۲
معرفت حاصل فکر و ذکر

برنامه معرفت دوازدهم آذرماه ۱۳۹۵

اگر معرفتی از علوم بدست بیاورید ولی این علم،موجب رستگاری نشود و سعادت فراهم نکند، آن علم ارزشی ندارد. معرفت حاصل فکر و ذکر موجب بیداری و سعادتمندی است
۱۳۹۳-۰۷-۱۹
گذشته و حال

گفتگوی بی پایان حال و گذشته در تاریخ

وقتی از گفت و شنود بی پایان میان گذشته و حال سخن گفته می شود معنی آن این خواهد بود که تاریخ به طور بی نهایت و نامحدود معنی پیدا می کند.
۱۳۹۳-۰۷-۱۳
زمان در داستان اصحاب کهف

تفسیر زمان در داستان اصحاب کهف

فردی که پنج دقیقه خوابیده است،‌ ممکن است هزار سال را در خواب دیده باشد. این فرد در خواب است و اصحاب کهف هم در خواب بودند. تفسیر زمان در داستان اصحاب کهف را بخوانید.
۱۳۹۲-۱۲-۰۴
اندیشه عارفانه جهان عاشقانه

مشاهیر تهران: اندیشه عارفانه، جهان عاشقانه

در برنامه مشاهیر تهران که طی مستندهایی سعی دارد به مشاهیر و چهره های ماندگار بپردازد، این بار نوبت به حکیم عالی قدر «دکتر ابراهیمی دینانی» رسید. مستندی دو قسمتی با عناوین: «اندیشه عارفانه، جهان عاشقانه» و «سیر سلوک» از شبکه تهران پیرامون استاد دینانی پخش شد.
۱۳۹۱-۱۰-۲۰

قاعده چهارم: ازلی فسادناپذیر است

«موجود ازلی» عبارت است از موجودی که نیستی در آن راه نداشته و در قوام خویش به چیزی نیازمند نیست و هر موجودی که در قوام ذات خویش به چیزی نیازمند نیست، به علت نیز نیازمند نیست و همواره جاودان است و آنچه همواره جاودان است ، فساد به خود نمی پذیرد؛ پس موجود ازلی فسادناپذیر است.
۱۳۹۱-۰۷-۱۹
الا یا ایها الساقی أدر کأسا و ناول ها

معنی ازل و ابد

ازل پایان زمان نیست . وقتی که از دو واژه ازل و ابد استفاده می کنیم بعضی ها فکر می کنند که ازل یعنی خیلی قدیمی و مدام به زمان گذشته بر می گردند. یک میلیارد .. ده میلیارد و..... شما هر چه بروی در زمان پیش می روی و از زمان نمی توانی خارج بشوی و هرگز زمان، ازل نیست.
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
اصالت عقل و اصالت تجربه

آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام

صدرالمتألهین نیز قاعده «آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام» را معتبر دانسته و در برخی موارد به آن استناد نموده است؛ اول و آخر همواره نسبت به یکدیگر متضایف اند