ابن سینا در روستای افشانه نزدیک بخارا (در ازبکستان کنونی و ایران بزرگ در قرن پنجم هجری قمری) متولد شد. زبان مادری اش فارسی بود. پدرش که از صاحب منصبان در حکومت سامانی بود وی را به مدرسه بخارا فرستاد تا در آنجا به خوبی تحصیل کند. وی حافظه و هوشی خارق‌العاده داشت. به طوری که در ۱۴ سالگی از معلمان خود پیشی گرفت.

او علم منطق را از استادش ابو عبدالله ناتلی آموخت. او کسی را نداشت که از وی علوم طبیعی یا داروسازی را فرا بگیرد و پزشکان مشهور از دستورالعملهای او تبعیت می‌کردند. البته وی در فراگیری علم ماوراءالطبیعه ارسطو دچار مشکل شد که تنها به کمک اغراض مابعدالطبیعه فارابی توانست آن را بفهمد. او امیر خراسان را از یک بیماری سخت نجات داد. امیر خراسان در ازای این کار اجازه داد که ابن سینا از کتابخانه باشکوه مخصوص شاهزادگان سامانی استفاده کند. در سن ۱۸ سالگی، ابن سینا بر بسیاری از علومی که بعدها شناخته شدند، تسلط یافت.

۱۳۹۶-۰۷-۱۱
برهان صدیقین ابن سینا

برهان صدیقین ابن سینا

چهاردهمین جلسه برنامه معرفت اختصاص دارد به تقریر و توضیح برهان صدیقین ابن سینا ؛ فرض انسان معلّق ابن سینا چیست؟ مقام حضور انسان در بیان ابن سینا
۱۳۹۶-۰۳-۲۹
مکتب تفکیک

آشنایی با مکتب تفکیک

اولین بار اصطلاح «مکتب تفکیک» توسط محمدرضا حکیمی با نشر کتابی با همین عنوان به صورت رسمی مطرح شد. اصول اساسی مکتب تفکیک چیست؟ و چرا خود را تفکیکی می دانند؟
۱۳۹۶-۰۲-۲۸
من عرف نفسه فقد عرف ربه

ضرورت ازلی چیست

وجود بر ماهیت تقدم دارد. بیرون از هستی، چیزی متصور نیست. بلکه هستی از جنس ضرورت ازلی است. در کلمات عرفا و فلاسفه توضیح داده شده که ضرورت ازلی چیست
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
توصیف جهان باعث ایجاد یقین نمی شود

توصیف جهان باعث ایجاد یقین نمی شود

درک و دریافت ماهیت جهان توصیفی نیست و توصیف جهان باعث ایجاد یقین نمی شود بلکه تنها از طریق روایت امکان پذیر می شود. بررسی پدیده های حسی موجب یقین نمی گردد.
۱۳۹۶-۰۲-۰۴
معنی معقول و محسوس

اختلاف در معنی معقول و محسوس

اختلاف ابن سینا و افلاطون در معنی معقول و محسوس به حل مساله کلی طبیعی وابسته است. آیا افراد سایه هایی از حقیقت کلی هستند یا اینکه همان معقولات کلی پیچیده به عوارض اند؟
۱۳۹۳-۱۲-۱۲
ابن سینا و کلی طبیعی

ابن سینا و مسئله کلی طبیعی

وقتی از معنی کلی سخن می گویند در واقع به فرد منتشر، اشاره می کنند در حالی که ابن سینا و کلی طبیعی به این نوع ابهامات پناه نمی برد وکلی طبیعی را تعریف می کند
۱۳۹۳-۰۲-۰۶
نصیحت های سهروردی

علم عنایی حق تعالی

‏وقتی ابن سینا از علم عنایی حق تبارک و تعالی سخن می گوید یعنی موجودات عالم هستی از لوازم ذات حق تبارک و تعالی هستند و از تعقل او به ظهور و بروز می رسند.
۱۳۹۲-۰۸-۱۵
ابن سینا و کلی طبیعی

آشنایی با کتاب سخن ابن سینا

با مطالعه کتاب سخن ابن‌سینا و بیان بهمنیار اگر به این نتیجه برسیم که «ابوعلی سینا فیلسوف ناشناخته» بسیار بجاست. فیلسوفی که در تاریخ تفکر، به طب و پزشکی می شناسندش!
۱۳۹۲-۰۶-۰۴
ویدئوی صد قسمت سوم برنامه معرفت

ویدئوی صد قسمت سوم برنامه معرفت

برای دانلود ویدئوی صد قسمت سوم برنامه معرفت به این صفحه مراجعه کنید. شرح اندیشه های فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی و شرح اشعار سعدی و حکیم فردوسی
۱۳۹۲-۰۵-۲۱
صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت

صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت

برای دانلود صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت به این صفحه مراجعه کنید. شرح اندیشه های فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی و شرح اشعار سعدی و حکیم فردوسی
۱۳۹۲-۰۲-۰۸
سخن ابن سینا و بیان بهمنیار

سخن ابن سینا و بیان بهمنیار

کتاب سخن ابن سینا و بیان بهمنیار ، مهمترین کتاب در حوزه معرفت شناسی و تفسیر علم حضوری ، انسان معلق و نظریات هستی شناسانه حکیم ابوعلی سینا است.