۱۳۹۶-۰۶-۰۵
علم خداوند به جزئیات

علم خداوند به جزئیات

مقاله علم خداوند به جزئیات از مجموعه مقالات کتاب نیایش فیلسوف دکتر ابراهیمی دینانی است. متکلمان علم خدا را به اشیا از نوع علم‏ حصولی به شمار می‏ آورند
۱۳۸۷-۰۸-۲۳
گفتگو با دکتر دینانی درباره علامه طباطبائی

گفتگو با دکتر دینانی درباره علامه طباطبائی

استاد علامه طباطبایی مردی بود خیلی کم نظیر؛ به روح زمانه آگاهی داشتند و زمان را خوب می شناخت؛ گفتگو با دکتر دینانی درباره علامه طباطبائی را مشاهده کنید