شرکت در کلاس های دکتر دینانی

کلاس های آزاد دکتر ابراهیمی دینانی دوشنبه هرهفته، ساعت 12 ظهر در انجمن حکمت و فلسفه ایران برگزار می شود. موضوع این کلاس ها، بررسی تاریخ فلسفه و ماجرای فکر فلسفی است

آدرس موسسه حکمت و فلسفه ایران: تهران، خیابان ولیعصر خیابان نوفل لوشاتو، کوچه آراکلیان، پلاک 6


ماجرای فکرفلسفی در جهان اسلام

تقابل و توافق دین و عقل در بین اندیشمندان

جریان فکر فلسفی در عالم، یک ماجرا است و راه فلسفه اساسا یک راه هموار و بدون مشکل نیست و فیلسوف در طی مسیر تفکر با موانعی روبروست که بدون عبور از آنها به حقیقت خویش نخواهد رسید.
تا کسی باورش را تعلیق نکند، هیچ چیز نمی تواند بفهمد و راه فهم برای ابد به روی او بسته است. کسی که بخواهد همه چیز را براساس عقیده خودش بسنجد، هیچ نمی فهمد. باورش را از دست ندهد اما در پرانتزی بگذارد و بعد تعقل کند

اطلاعات بیشتر در تلگرام سایت

09211550828