۱۳۹۵-۰۸-۱۴
آغاز و پایان هستی

برنامه معرفت چهاردهم آبان ۱۳۹۵

قسمت دوم برنامه معرفت با موضوع شرح اندیشه های حکیم سنایی غزنوی اختصاص دارد به بررسی مساله «آغاز و پایان هستی» مساله آغاز و انجام و مساله سخن و معرفت معانی
۱۳۹۵-۰۸-۰۸
آشنایی با حکیم سنایی

برنامه معرفت هفتم آبان ۱۳۹۵

فصل جدید برنامه معرفت، آشنایی با حکیم سنایی است. ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی یا حکیم سنایی از بزرگ‌ترین شاعران قصیده گو و مثنوی سرای زبان پارسی است،