۱۳۹۶-۰۱-۰۴
گذر عمر

برنامه معرفت پانزدهم بهمن ۱۳۹۵

گذر عمر انسان، مانند همان یخ است. عمر به تدریج می گذرد، همان طور که در گرما نمی توان یخ را از آب شدن نگه داشت. لحظه ای نمی توان عمر را نگه داشت.
۱۳۹۶-۰۱-۰۳
آتش جهنم

برنامه معرفت هشتم بهمن ۱۳۹۵

عالمی که ما در آن هستیم، پر از تضادهاست. نور و ظلمت، کجی و راستی ؛اگر چشم حقیقت بین باشد، در بعضی کجی ها نیز راستی خواهیم دید. اما چگونه کج بین نمانیم؟
۱۳۹۶-۰۱-۰۲
تفسیر عقل در نظر حکیم سنایی

برنامه معرفت اول بهمن ۱۳۹۵

تفسیر عقل در نظر حکیم سنایی، تازگی و نو بودن است. حکیم سنایی در اشعار خود معتقد است که عقل در همه جا حضور دارد و سلطانی است که قابل عزل نمی باشد.
۱۳۹۵-۱۰-۲۴
چرا انسان از خود ناراضی می شود

برنامه معرفت بیست و چهارم دی ماه ۱۳۹۵

اگر انسان به ناهماهنگی بین ظاهر و باطن، توجه کند موجب ناخرسندی اش می شود. برای پاسخ به سوال «چرا انسان از خود ناراضی می شود» این فایل را گوش کنید
۱۳۹۵-۱۰-۱۷
ترس از دست دادن قدرت

برنامه معرفت هفدهم دی ماه ۱۳۹۵

قدرتمندان بیشتر از دیگران می ترسند زیرا ترس از دست دادن قدرت دارند.قطعا ترس دهقان در مقایسه با حاکم قدرتمند، کمتر است. کسانی که اهل تعقل نیستند، اینگونه اند. همچنین تفسیری بر داستان حضرت سلیمان می خوانید.
۱۳۹۵-۱۰-۱۰
بهشت یزدان و بهشت ابدان

برنامه معرفت دهم دی ماه ۱۳۹۵

مرغ و حور از بهشت ابدانست/ حکمت و دین بهشت یزدانست/ نبود جز جمال ایزد قوت/ عاشقان را به جنت ملکوت/ تو چه دانی بهشت یزدان چیست/ چه شناسی که جنّت جان چیست| جنت بدنی که در آیات قرآن نیز آمده است اما از جنت بدنی مهمتر، جنت ایزدی است. «جنت یزدان» از مقام «جنت رضوان» نیز بالاتر است. بهشت یزدان، معنوی و ادراکی است. اما سوال اینجاست که ادراک چیست؟
۱۳۹۵-۱۰-۰۷
پرسش از علت غایی آفرینش

برنامه معرفت سوم دی ماه ۱۳۹۵

عالم چرا آفریده شده است؟ انسان برای چه زندگی می کند؟ اگر انسان این سوال ها را از خود بپرسد خیلی چیزها عوض می شود پرسش از علت غایی آفرینش ، سوال اساسی است
۱۳۹۵-۰۹-۳۰
در وصف پیامبر اسلام رحمة للعالمین

برنامه معرفت سی ام آذرماه ۱۳۹۵

بیماری های روح چیست و روح، چرا بیمار می شود؟ بیماری روح، هوی و هوس است. حکیم سنایی در وصف پیامبر اسلام رحمه للعالمین را از بین برنده همین بیماری ها می داند.
۱۳۹۵-۰۹-۱۹

برنامه معرفت نوزدهم آذرماه ۱۳۹۵

سنایی غزنوی می گوید: تفکر کن در اینکه آفریدگار تو کیست؛ این یک سوال ماهوی است. عارف از علت فاعلی و علت غایی می پرسد. علت فاعلی و غایی خلقت عالم چیست؟
۱۳۹۵-۰۹-۱۲
معرفت حاصل فکر و ذکر

برنامه معرفت دوازدهم آذرماه ۱۳۹۵

اگر معرفتی از علوم بدست بیاورید ولی این علم،موجب رستگاری نشود و سعادت فراهم نکند، آن علم ارزشی ندارد. معرفت حاصل فکر و ذکر موجب بیداری و سعادتمندی است
۱۳۹۵-۰۹-۰۵
پرسش از علت غایی آفرینش

برنامه معرفت پنجم آذر ۱۳۹۵

عارف حکیم سنایی غزنوی می گوید: وصف پیامبر در ازل توسط خداوند توصیف شده است. اما ازل کجاست؟ ازل، یک جای مکانی ندارد؛ اساسا جهان، یعنی سخن. سلول، سخن نیست
۱۳۹۵-۰۸-۲۸
تراژدی مافوق خوشبختی و بدبختی

برنامه معرفت بیست و هشتم آبان ۱۳۹۵

شخص در مرحله عاشقی، نه خوشبختی را حس می کند و نه از بدبختی خبر دارد. مسئله تراژدی دقیقا همینجا معنی می شود. تراژدی مافوق خوشبختی و بدبختی است