۱۳۹۶-۰۴-۰۹
مبدا نفس و روان در انسان

برنامه معرفت نهم تیرماه ۱۳۹۶

مبدا نفس و روان در انسان چیست؟ بهترین راه شناخت روان، چه راهی است؟ کیفیت ظهور روان در جسم چگونه است؟ حقیقت روان قابل شناسایی نیست چون ریشه در عالم غیب دارد
۱۳۹۶-۰۳-۰۵
زین دو هزاران من و ما ای عجبا

برنامه معرفت پنجم خرداد ۱۳۹۶

فضای شعر زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم ، ساختار شکنانه است فیلسوفان ساختار شکن اروپا اگر این شعر مولوی را می خواندند، از مواضعشان دست بر می داشتند
۱۳۹۶-۰۳-۰۳
ارتباط محدود و نامحدود چگونه است

برنامه معرفت دوم خرداد ۱۳۹۶

ارتباط محدود و نامحدود چگونه است ؟ پاسخ کوتاهی که می توان به این سوال داد این است که: اندیشه محدود است اما اندیشیدن، نامحدود است «فعلِ اندیشیدن» نامحدود است
۱۳۹۶-۰۲-۲۲
وما اوتيتم من العلم الا قليلا

برنامه معرفت بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۶

در آیه { وما اوتیتم من العلم الا قلیلا } چرا علم، قلیل خوانده شده است. علمی که فقط مربوط به ظواهر و این جهانی باشد، قلیل است زیرا خود دنیا قلیل است
۱۳۹۶-۰۲-۱۵
شرح حدیث حقیقت

شرح حدیث حقیقت

کسانی که از نسبت میان حدوث و ازلیت آگاه است، به خوبی می داند که او مالک حقیقت نیست و نمی تواند حقیقت را به تملک خود در آورد. شرح حدیث حقیقت در برنامه معرفت
۱۳۹۶-۰۲-۰۸
حسن و قبح

برنامه معرفت هشتم اردیبهشت ۱۳۹۶

معتزلیان به حسن و قبح ذاتی امور باور داشته و از خوبی و بدی اشیاء در جهان سخن می گفتند. در حالی که اشاعره در انکار ذاتی بودن حسن و قبح اصرار می ورزیدند
۱۳۹۶-۰۲-۰۱
تفاوت ادراک حسی و خیال و وهم

برنامه معرفت اول اردیبهشت ۱۳۹۶

اگر انسان ادراک کلیات نمی داشت چه می شد؟ در جزئیات می ماند و انتقال برایش ممکن نبود. تفاوت ادراک حسی و خیال و وهم در چه چیزهایی است؟
۱۳۹۶-۰۱-۲۹
فراق و حال زار در عین وصل به معشوق

برنامه معرفت بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۶

غالب مردم کمتر می پرسند که من از کجا آمده ام، چون سخت است و زود از آن می گذرند. یکی از مهمترین قواعد این است که هر چیزی سرانجام به اصل خود بازمی گردد
۱۳۹۶-۰۱-۲۸
آیا خداوند ماهیت را آفریده است

برنامه معرفت هجدهم فروردین ۱۳۹۶

در بین موجودات جهان، جهات اشتراک و اختلاف وجود دارد. جهت اشتراک در مسئله «وجود» و جهت اختلاف «ماهیت» است. حال آیا خداوند ماهیت را آفریده است ؟
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
افسانه پرستی

برنامه معرفت یازدهم فروردین ۱۳۹۶

انسان هم می تواند افسانه پرستی کند و هم افسون زده شود. افسانه پرستی نکردن سخت است، اما چگونه؟ تنها راه نجات از افسانه پرستی ، تعقل و تفکر عمیق است
۱۳۹۶-۰۱-۲۰
ما ز بالاییم و بالا میرویم

برنامه معرفت بیستم و هفتم اسفندماه ۱۳۹۵

هستی محض، همه جا حضور فعال دارد هستی محض «بُعد و جهت و اینجا و آنجا» ندارد، بلکه همه جا هست. تفسیر «ما ز بالاییم و بالا میرویم» را هم اکنون گوش کنید وببینید
۱۳۹۶-۰۱-۱۷
تعالی انسان عاقل

برنامه معرفت بیستم اسفندماه ۱۳۹۵

توقف، مقدمه به پستی رفتن و تنزل است. پس یک راه بیشتر نیست و آن بالارفتن است این خصلت آتش است. تعالی انسان عاقل یعنی تفکرعمیق و دقیق در اساسی ترین مسائل هستی