هستی شناسی فلسفی شاخه ای از فلسفه است که معرفت شناسی را تکمیل می کند هستی شناسی فلسفی به مطالعه پدیده هایی می پردازد که در عالم واقع وجود دارند، اما این وجود همواره حقیقی نیست و ممکن است مجازی نیز باشد. نظیر اسطوره ها که زاده ی تخیلی اندیشه اند یا نقطه و خط در علوم ریاضی که جنبه تصویری داشته و فارغ از زمان و مکان هستند و یا امور دیگری مانند زیبایی، فضیلت، عدالت.

پرسش اصلی هستی شناسی شامل موارد زیر هستند:

ٓچه چیز را می‌توان گفت که وجود دارد؟
چیز(شی) چیست؟
در چه دسته‌هایی، در صورت وجود، اشیای موجود را می‌توانیم مرتب کنیم؟
معنای وجود چه چیزهایی هستند؟
چه حالات مختلفی از بودن اشیاء وجود دارد؟

می توان در تعریف هستی شناسی گفت که «علم به وجود است از آن جهت که وجود است» به تعبیر صدرالمتألهین «هر محسوس، معقول است به این معنا که در حقیقت، ادراک شده عقل است»

توضیحات دکتر دینانی پیرامون هستی شناسی یا ontology در این صفحه قرار می گیرد. با مراجعه به صفحات زیر می توانید بیشتر در مورد هستی شناسی بدانید.

۱۳۹۶-۰۷-۲۱
مساله تطابق علم و عمل

برنامه معرفت بیست و یکم مهرماه ۱۳۹۶

برنامه معرفت بیست و یکم مهرماه؛ اختصاص داشت به شرح مساله تطابق علم و عمل از کتاب «پرسش از هستی و هستی پرسش» نوشته دکتر ابراهیمی دینانی | دریافت صوت و تصویر
۱۳۹۶-۰۷-۱۵
معنی هستی و وجود

وجه عالم هستی و ظهور

هر چیزی وجهی دارد، وجه عالم، انسان است. در واقع خود انسان وجه عالم هستی است؛ تو گویی که اگر در عالم انسان نبود، عالم وجه نداشت انسان جام جهان نماست
۱۳۹۶-۰۷-۱۳
وحدت وجود در نظر ابن عربی

وحدت وجود در نظر ابن عربی

معنی وجود، بدان گونه که ابن عربی مطرح می کند، همان چیزی است که با «ضرورت» مساوق است. وحدت وجود در نظر ابن عربی از بنیادی ترین مباحث ابن عربی است
۱۳۹۶-۰۷-۱۱
برهان صدیقین ابن سینا

برهان صدیقین ابن سینا

چهاردهمین جلسه برنامه معرفت اختصاص دارد به تقریر و توضیح برهان صدیقین ابن سینا ؛ فرض انسان معلّق ابن سینا چیست؟ مقام حضور انسان در بیان ابن سینا
۱۳۹۶-۰۲-۲۸
من عرف نفسه فقد عرف ربه

ضرورت ازلی چیست

وجود بر ماهیت تقدم دارد. بیرون از هستی، چیزی متصور نیست. بلکه هستی از جنس ضرورت ازلی است. در کلمات عرفا و فلاسفه توضیح داده شده که ضرورت ازلی چیست
۱۳۹۶-۰۲-۲۷
تفسیر آیه شهد الله انه لا اله الا هو

تفسیر آیه شهد الله انه لا اله الا هو

همه چیز در پرتو ظهور حق، ظاهر می شود. کسی که علم حضوری را درک نکند، هرگز به معنی و تفسیر آیه شهد الله انه لا اله الا هو راه پیدا نخواهد کرد.
۱۳۹۶-۰۲-۲۷
اصل فلسفی ملاصدرا

بررسی اصل فلسفی ملاصدرا

اینکه هر نظام فلسفی بر یک اصلی مبتنی است، شکی نیست. اصل فلسفی ملاصدرا چیست؟ البته که مفهوم وجود، بدیهی است اما اصالت وجود بر خود وجود استوار است نه مفهوم اش