۱۳۹۳-۰۵-۰۴

برنامه معرفت ۳ مرداد ۱۳۹۳

پای مسیحا که جهان می‌نبشت/بر سر بازارچه‌ای میگذشت/گرگ سگی بر گذر افتاده دید/یوسفش از چه بدر افتاده دید/بر سر آن جیفه گروهی نظار/بر صفت کرکس مردار خوار/گفت یکی وحشت این در دماغ/تیرگی آرد چو نفس در چراغ/وان دگری گفت نه بس حاصلست/کوری چشمست و بلای دلست/هر کس ازان پرده نوائی نمود/بر سر آن جیفه جفائی نمود/چون به سخن نوبت عیسی رسید/عیب رها کرد و به معنی رسید
۱۳۹۳-۰۵-۰۳

برنامه معرفت ۲۷ تیر ۱۳۹۳

نظامی می گوید: عقل که اساس این عالم است و اشرف موجودات است، یک رشته باریکی است که مهره ها را به هم متصل می کند و اگر این رشته باریک نباشد، مهره ها ارزش پیدا نمی کنند. نخ تسبیح شما مهره های تسبیح را به هم متصل می کند و بدون آن مهره ها بی ارزش هستند مخصوصا اگر خود مهره ها دارای ارزش باشند اما بدون نخ، بی اساس و بی ارزش هستند
۱۳۹۳-۰۴-۲۱

برنامه معرفت ۲۰ تیر ۱۳۹۳

پیش وجود همه آیندگان/بیش بقای همه پایندگان/این کلمه «بیش» و «پیش» به گذشته و آینده اشاره دارد. ما یک اول و آخر داریم و یک گذشته و آینده که با هم فرق دارند. درست است که گذشته، اول بوده اما هر گذشته ای اول نیست. درست است که آینده، زمان آینده است اما هر آینده ای زمان نیست. اینجا باید یک مقداری صحبت بکنیم.
۱۳۹۳-۰۴-۱۴

برنامه معرفت ۱۳ تیر ۱۳۹۳

بسم‌الله الرحمن الرحیم/هست کلید در گنج حکیم/فاتحه فکرت و ختم سخن/نام خدایست بر او ختم کن/پیش وجود همه آیندگان/بیش بقای همه پایندگان/سابقه سالار جهان قدم/مرسله پیوند گلوی قلم/پرورش‌آموز درون پروران/روز برآرنده روزی خوران/مهره کش رشته باریک عقل/روشنی دیده تاریک عقل/داغ نه ناصیه داران پاک/تاج ده تخت نشینان خاک/خام کن پخته تدبیرها/عذر پذیرنده تقصیرها