۱۳۹۶-۰۷-۱۰
دل انسان دریاست

فرق فیلسوف و حکیم

اما فرق فیلسوف و حکیم در اتقان است. یعنی کسی است که هم در فکر و هم در عمل است یعنی حکیم اهل عمل هم هست کلمه فلسفه یک واژه یونانی است اما حکیم ریشه شرقی دارد
۱۳۹۶-۰۶-۲۹
ریشه به پوچی رسیدن انسان

فیلسوف، دائم در معرض خطر انکار

برنامه معرفت بیست و ششم آذرماه ۱۳۸۹ اختصاص داشت به آشنایی با هستی شناسی ملاصدرا و مبانی فکری او در بحث حکمت متعالیه؛ شرح تشکیک در وجودشناسی ملاصدرا
۱۳۹۶-۰۶-۱۹
رابطه نفس و بدن

برنامه معرفت پانزدهم بهمن ۱۳۸۹

یکی از ارکان تفکر ملاصدرا، اثبات «جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء» بودن نفس است که به حل مساله رابطه نفس و بدن می پردازد. ملاصدرا و حل رابطه جسم و روح