۱۳۸۹-۰۵-۲۹
بهشت یزدان و بهشت ابدان

برنامه معرفت بیست و نهم مرداد ۱۳۸۹

نفس کلید معارف و راه حق است و به همان اندازه که کلید می تواند باشد، قفل هم هست. هم در را می‌بنده و هم در را می‌گشاید؛ برنامه معرفت نفس شناسی در مثنوی مولوی
۱۳۸۹-۰۵-۲۲
معرفت حاصل فکر و ذکر

برنامه معرفت بیست و دوم مرداد ۱۳۸۹

کلمه نفس در عربی یعنی خود در فارسی وقتی مولوی می گوید: خودم یا خود، همان نفس است و ام المسائل و اصل همه مسائل نفس است منتها نفس چون در خلأ نیست و از ملکوت به ناسوت آمده و در عالم زندگی می‌کند. نفس هبوط کرده است. در علم ازلی مقام نورانی داشته است. اما با هبوط خودش که این استعداد هبوط داشته یعنی استعداد عصیان، به عالم ناسوت آمده است.
۱۳۸۹-۰۵-۱۵
در وصف پیامبر اسلام رحمة للعالمین

برنامه معرفت پانزدهم مرداد ۱۳۸۹

جناب مولوی نی را انسان کامل می‌داند و اوصاف و مشخصات این نی را بیان کرد. می‌شود از این ۱۸ بیت نتیجه گرفت که انسان کامل یک مأموریتی دارد در این جهان هستی که دست سالکان را بگیرد دست کسانی که در این دنیا هستند بگیرد و به حریم عشق ببرد و یک انسانی است دو سویه یعنی هم ساحت عرشی را درک کرده و ساحت فرشی را. چنین انسانی قابلیت و صلاحیت دارد که از سالکان دستگیری کند. چرا برای این که بیت بعد همین را می‌رساند.
۱۳۸۹-۰۵-۰۸

برنامه معرفت هشتم مرداد ۱۳۸۹

در واقع به نظر می‌رسد نی تشبیهی است که جناب مولوی آن را بهانه کرده تا صفت عشق را بیان بکند تا حالا دو صفت از عشق را که عشق هم آتش است هم جوشش. یعنی نی هست و می این تعبیر زیبایی است. سوال من این است پس می‌توان آتش را نمادی از عشق یا تجلی خدا دانست. کما اینکه در سوره طه هست: حضرت موسی علیه السلام که با همسرش می‌رفت ابتدا آتش را دید. نار همیشه با نور است. شاید نور بدون نار باشد اما نار بدون نور نیست. هیچ وقت آتش بدون نور نیست.
۱۳۸۹-۰۵-۰۱
الا یا ایها الساقی أدر کأسا و ناول ها

برنامه معرفت اول مرداد ۱۳۸۹

جلسه سوم برنامه معرفت، شرح مثنوی معنوی مولوی است با تفسیر دکتر ابراهیمی دینانی؛ هر کسی از ظن خود شد یار من/ از درون من نجست اسرار من؛ هیچ کس به سر سویدای کسی راه نمی‌تواند بیابد، مولانا که اهل سلوک است می گوید که مردم وقتی مرا می‌بینند از ظن خودشان ارزیابی می‌کنند. این ظن نه در مقابل شک است البته ممکن است در مقابل یقین هم باشد. کسی می‌تواند از درون من با من ارتباط برقرار کند که یا همطراز با من باشد یا بالاتر از من. پس مردم هر گونه ارزیابی، داوری و قضاوت که داشته باشند بر اساس ظن است.
۱۳۸۹-۰۴-۲۵
تفسیر نیستان در اشعار مثنوی معنوی

برنامه معرفت بیست و پنجم تیر ۱۳۸۹

تفسیر نیستان در اشعار مثنوی معنوی را می توان به عالم غیب و عالم ملکوت دانست اما بنده ترجیح می دهم که نیستان را عالم اعیان ثابته تفسیر کنم.
۱۳۸۹-۰۴-۱۸
بشنو از نی چون شکایت می‌کند

برنامه معرفت هجدهم تیر ۱۳۸۹

وقتی از پیش داوری ها خالی باشید، نفس رحمانی در نی جان آدمی دمیده می شود و تجلی های رحمانی در نی جان آدمی به ظهور می رسد. بشنو از نی چون شکایت می‌کند