۱۳۹۶-۰۶-۲۴
گفتگوی آینه و شانه

برنامه معرفت بیست و چهارم شهریور ۹۶

گفتگوی آینه و شانه | شانه وقتی به کار گرفته می شود، زیبا می کند اما آینه هم خوب و بد را نشان می دهد. عالمی که ما در آن زندگی می کنیم، آیا آینه است یا شانه؟
۱۳۹۶-۰۳-۱۹
مناظره مردمک چشم با مژه

برنامه معرفت نوزدهم خرداد ۱۳۹۶

آن چیزی که در این شعر شاهدش هستیم، مناظره مردمک چشم با مژه است. مردمک چشم که بینایی به عهده اوست، می تواند عالم را ببینید. در واقع صفت گشودگی دارد.
۱۳۹۶-۰۳-۱۲
کنید حکایت کرد سرهنگی به کسری

برنامه معرفت دوازدهم خرداد ۱۳۹۶

بانو پروین اعتصامی یکی از مفاخر ادبیات ایران زمین است. در شعر «حکایت کرد سرهنگی به کسری» اشاره بانو به دزد درونی بسیار تامل برانگیز است.