۱۳۹۶-۱۰-۳۰
اختیار و قضا و قدر

برنامه معرفت بیست و نهم دی ۹۶

همه مردم به این مسئله می اندیشند که نسبت اختیار آدمی در افعال و کردارش با آنچه قضا و قدر خوانده می شود چیست. از سویی شکی نیست که انسان دارای اختیار است و از سوی دیگر شکی نیست که نظام آفرینش یک نظام منسجم، مقتدر و مرتب است.
۱۳۹۶-۱۰-۲۶
اختیار و اخلاق

برنامه معرفت ۲۲ دی ماه ۱۳۹۶

در آنچه عمل اخلاقی خوانده می شود، تعهد نقش بنیادی دارد و البته تعهد بدون نوعی التزام معنی معقول و محصلی ندارد. نمی توان از التزام سخن به میان آورد ولی از معنی ضرورت صرف نظر کرد.
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
اختیار با اختیار دیگری حاصل نمی شود

برنامه معرفت پانزدهم دی ماه ۱۳۹۶

اختیار با اختیار دیگری حاصل نمی شود زیرا اگر اختیار انسان براساس یک اختیار دیگر در وجود او استوار باشد، ناچار با یک تسلسل یا دور روبرو خواهیم بود و ضرورت عقلی وقوع هرگونه تسلسل را باطل و تحقق آن را محال و ممتنع می شناسد.
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
معنی اختیار و آزادی

برنامه معرفت هشتم دی ماه ۱۳۹۶

معنی اختیار همان چیزی نیست که از کلمه آزادی مستفاد می شود چنانکه معنی تقدیر نیز غیر از معنای قضا به شمار می آید. آزادی در تنگنا قرار نگرفتن و رهایی از هرگونه قید است
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
سنخیت و مناسبت

برنامه معرفت اول دی ماه ۱۳۹۶

  مشخصات فایل نام فایل: بررسی کتاب «پرسش از هستی و هستی پرسش» موضوع برنامه: سنخیت و مناسبت چیست؟ مدت زمان برنامه: ۴۴ دقیقه حجم فایل […]
۱۳۹۶-۰۹-۲۴
قدر مشترک میان وجوب و امکان

برنامه معرفت ۲۴ آذر ۱۳۹۶

حقیقت در آینه هستی انسان انعکاس پیدا می کند، در عین آینه بودن همان حقیقت هم هست. قدر مشترک میان وجود و امکان چیست و آیا قدر مشترکی هست؟
۱۳۹۶-۰۹-۱۷
روح زمانه

برنامه معرفت هفدهم آذر ۹۶

روح زمانه چیست و چگونه به گوش می رسد؟ باید به این مساله توجه داشت که روح زمانه در درون زمان نیست؛ صدا از جایی به گوش انسان می رسد که آنجا ورای این جهان است
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
هبوط آدم

برنامه معرفت دهم آذر ۱۳۹۶

هبوط آدم به واسطه خطایی بود که ازو سر زد. هبوط یعنی از مرتبه بالا به پایین آمدن؛ انسان چون خطا کرد هبوط کرد یا چون دچار تنزلی در درون شد، هبوط کرد
۱۳۹۶-۰۹-۰۳
مساله تطابق علم و عمل

برنامه معرفت سوم آذر ۱۳۹۶

سجده بر غیر خداوند جایز نیست اما طبق آیه شریفه (اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم) خداوند به ملائکه فرموده که بر انسان سجده کنند؛ حال علت این درخواست چیست؟
۱۳۹۶-۰۸-۲۶
صوت صدقسمت اول برنامه معرفت

برنامه معرفت بیست و ششم آبان ۹۶

شرح مقام معنوی پیامبر اسلام در اشعار شیخ عطار | پیغمبر از جهت معرفت، معنی، مقام انسانی و کمال انسانی اول است و از جهت سیر زمانی و ادوار تاریخی آخر است
۱۳۹۶-۰۸-۲۰
صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت

برنامه معرفت نوزدهم آبان ۱۳۹۶

معنی اربعین چیست؟ لغت اربعین به معنی چهل روز است. چهلم چه خاصیتی دارد که در روزهای دیگر نیست؟ در فرهنگ اسلامی برای عزاداری ها، هفتم و اربعین دارند.
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
سخن صادقانه از ابلیس

برنامه معرفت دوازدهم آبان ماه ۹۶

چرا انسان شگفت انگیز است ؟ چیزی نیست که در جهان موجب تعجب شود، مگر اینکه نمونه ای از آن چیز در انسان تحقق دارد انسان همه امور شگفت انگیز را در خود دارد.