کلاس فلسفه دکتر ابراهیمی دینانی یکی از پرطرفدارترین کرسی های فلسفه می باشد. این کلاس ها از سالهای دور (1384) به طور منظم ضبط شده است.
برای حضور در کلاس فلسفه دکتر ابراهیمی دینانی نیازی به دانش خاصی ندارید و یک تصمیم جدی و صد البته صادقانه برای فهم بیشتر، بهترین پیش نیاز است.

یکی از صدها سخن جاودانه دکتر دینانی در این کلاس ها: «تا کسی باورش را تعلیق نکند، هیچ چیز نمی تواند بفهمد! برای ابد، راه فهم برای او بسته است کسی که همه چیز را براساس عقیده خودش بخواهد بفهمد، هیچی نمی فهمد. نه اینکه باورش را از دست بدهد بلکه در پرانتز بگذاردو بعد فکر کند که چی درست است و نیست و الا اگر بخواهد همه چیز را با عقیده خودش بخواهد بفهمد تا ابد راه فهم برای او بسته است»

 

نوشته های زیر، متن پیاده شده کلاس ها یا فایل صوتی کلاس فلسفه دکتر ابراهیمی دینانی است. و صد البته هر هفته به این بخش مطالب جدیدتر و فایل های صوتی بیشتری اضافه می شود.

۱۳۹۶-۰۷-۰۲
معیار در مقدمات برهان

معیار در مقدمات برهان (فایل‎صوتی)

فایل صوتی که می توانید از این صفحه گوش کنید، توضیحات جناب دکتر ابراهیمی دینانی پیرامون «معیار در مقدمات برهان» است که در کلاس فلسفه بحث شده است
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
تاثیر تهافت الفلاسفه غزالی

تاثیر تهافت الفلاسفه غزالی (صوت)

تاثیر تهافت الفلاسفه غزالی بر پیکره فلسفه در جهان اسلام، بسیار وسیع و عمیق بود. البته هرچند در اواخر عمر از راهی که در جوانی پیموده بود، برگشت
۱۳۹۶-۰۶-۲۲
ایدئولوژی و افق فکری

درباره علم حضوری

درباره علم حضوری نمی‌توان سخن گفت و اگر درباره‌ی آن سخن بگوییم حصولی می‌شود. حضور یک تنبه است و خود شخص باید بیابد. درباره‌ی خداوند نیز حصولاً سخن می‌گوییم
۱۳۹۶-۰۶-۱۹
ذات اضافه بودن آگاهی

حقیقت علم و آگاهی

ذات اضافه بودن آگاهی به معنی این است که حقیقت آگاهی، آگاهی صرف نیست. بلکه آگاهی همواره آگاهی به چیزی است یعنی علم فقط یک اضافه نیست بلکه علم یک حقیقت است
۱۳۹۶-۰۶-۱۷
انسان را به آسانی نمی توان شناخت

تفاوت میان علم و معرفت

چون حقیقت وجود را نمی توانیم تعریف کنیم، تعریف حقیقت علم نیز برای ما امکان پذیر نیست گر چه دریافت حقیقت وجود، جز از طریق حضور و مشاهده میسر نمی گردد.
۱۳۹۶-۰۶-۰۷
تعادل بین درون و برون

منشا تحقق مرزها و فاصله ها

ضامن بودن خداوند نسبت به حقیقت، مستلزم تعطیل شدن عقل و آگاهی نیست بلکه برای تمییز و جدا کردن حق از باطل گوش فرا دادن به ندای عقل از ضروریات به شمار می آید. با نظریات صدرالدین قونوی، شاگرد ابن عربی آشنا شوید
۱۳۹۳-۱۰-۱۸

مسئله ای سهمناک به نام «علیّت»

در نظر دقیق عقلی، همه چیز به همه چیز ربط دارد و هیچ چیز با هیچ چیز بی‌ارتباط نیست. آیا چیزی هست که با چیزی ارتباط نداشته باشد؟ همین که آن را پیدا کنیم، یعنی با آن ارتباط داریم. چگونه می‌توان چیزی را تصور کرد که هیچ ارتباطی با هیچ چیز نداشته باشد. ابتدا ارتباط را پیدا می‌کنیم سپس مرتبط را یا ابتدا مرتبط را پیدا می‌کنیم سپس ارتباط را؟ اگر این دو متضایف‌اند، در این تضایف، تقدم برای ارتباط است یا مرتبط؟
۱۳۹۳-۱۰-۱۷
خواستن مهم‌تر است یا دانستن

خواستن و دانستن، نزاع اشعری و معتزلی

خداوند که می‌خواهد بیافریند، چون می ‌آفریند خوب است یا خوبی‌ هست که براساس آن می ‌آفریند خواستن مهم‌تر است یا دانستن اگر دانستن بود و خواستن نبود چه می شد
۱۳۹۳-۰۷-۰۶
متافیزیک

متافیزیک را فیزیکی نکنید!

متافیزیک و فیزیک و فرق بین آنها در دنیای مدرن امروز، دنیای علم زده امروز به فراموشی سپرده است. متافیزیک را نمی توان اندازه گرفت و سعی هم نکنید اندازه بگیرید
۱۳۹۳-۰۵-۲۸
روش تدریس فلسفه در کلاس های دکتر دینانی

روش تدریس فلسفه در کلاس های دکتر دینانی

اصول و پایه روش تدریس فلسفه در کلاس های دکتر دینانی براساس گفتگو بین استاد و شاگرد است زیرا فلسفه آموزش اندیشیدن است، نه آموزش اندیشه ها.
۱۳۹۲-۱۰-۰۳

اوج معرفت کجاست؟

این‌که می‌گوییم ذات خداوند همان وجود اوست، یعنی از وجود او بالاتر نمی‌توانیم برویم و در وجود می‌توانیم صحبت کنیم و ماهیتش هم در حد وجودش است. حق تعالی صرف هستی است ولی هستی هنوز توصیف است و درباره ذات نمی‌توان صحبت کرد. کلمه ذات جنبه دینی دارد. بهترین راه برای شناخت خداوند هستی شناسی است و خداوند را هستی مطلق بدانیم، این اوج معرفت است و راهی بالاتر از این نیست.
۱۳۹۲-۰۹-۱۴

کاف کفر خوشترم آید زفاء فلسفه!

نه تنها هر انسان یک جهانی دارد که با انسانهای دیگر متفاوت است، بلکه انسان، جهان ها دارد. جهان حس، خیال، جهان وهم و عقل. جهان حس هم یکسان نیست. جهان دیدنی ها، شنیدنی ها، چشیدنی ها، بوئیدنی ها، لامسه ها. مجموع این پنج حس با عالم خیال فرق دارد. خیال یعنی همه محسوسات وقتی که مواجه با محسوسات قطع می شود. صورت اشیاء در خیال است. خیال، صورتی است که از طریق محسوسات آمده اما اکنون رابطه ما با جهان حس قطع است.