۱۳۸۷-۰۸-۲۴
من عرف نفسه فقد عرف ربه

تفسیر حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه

من عرف نفسه فقد عرف ربه عکس نقیض آیه ای از قرآن است و همان طور که می دانید بر حسب منطق، اگر یک جمله و گزاره ای صادق باشد، بالضروره عکس نقیض آن هم صادق است
۱۳۸۷-۰۸-۲۳
گفتگو با دکتر دینانی درباره علامه طباطبائی

گفتگو با دکتر دینانی درباره علامه طباطبائی

استاد علامه طباطبایی مردی بود خیلی کم نظیر؛ به روح زمانه آگاهی داشتند و زمان را خوب می شناخت؛ گفتگو با دکتر دینانی درباره علامه طباطبائی را مشاهده کنید