برنامه معرفت فردوسی از جذاب ترین فصل های پخش شده برنامه معرفت در سال 1392 می باشد. برای آشنایی بیشتر با اشعار حماسی حکیم فردوسی حتما این برنامه ها را ببینید. این فصل از برنامه معرفت، پانزده قسمت به طول انجامید و سعی شد که جامعه جوان ایرانی و علاقه مندان به شعر و اندیشه را با افکار متعالی فردوسی بزرگ آشنا کند. برنامه معرفت فردوسی اولین بار توسط تیم وب سایت دکتر ابراهیمی دینانی برای علاقه مندان به صورت رایگان قرار گرفت.

۱۳۹۲-۱۰-۱۴

برنامه معرفت سیزدهم دی ۱۳۹۲

برنامه این هفته با موضوع «تبیین حماسه توحیدی در شاهنامه فردوسی» است. در این برنامه استاد دینانی به تعریف و تفسیر حماسه و مقایسه حماسه از دیدگاه فردوسی با حماسه غرب پرداخته و بیان می نمایند که: حماسه فردوسی همان حماسه توحیدی است
۱۳۹۲-۱۰-۰۶

برنامه معرفت ششم دی ۱۳۹۲

استاد دینانی دراین برنامه به ادامه بررسی دیباچه شاهنامه و مساله خلق و آفرینش در اصطلاح حکما و تطبیق بیت مورد بررسی با داستان حضرت موسی (ع) می پردازد.
۱۳۹۲-۰۹-۲۹
کنت کنزا مخفیا فأحببت أن اعرف

برنامه معرفت ۲۹ آذر ۹۲

برنامه معرفت این هفته به بررسی اندیشه های “حکیم ابوالقاسم فردوسی” خواهد پرداخت. استاد دینانی در این برنامه توضیح خواهند داد که: حماسه چیست؟ دلیل برتر بودن حماسه فردوسی نسبت به حماسه هومر چیست؟ با توجه به نقدهایی که نسبت به حکیم فردوسی شده است حال کدام نقد صحیح و منصفانه است؟ تفسیر دیباچه شاهنامه فردوسی چیست؟