۱۳۹۲-۱۲-۰۴
اندیشه عارفانه جهان عاشقانه

مشاهیر تهران: اندیشه عارفانه، جهان عاشقانه

در برنامه مشاهیر تهران که طی مستندهایی سعی دارد به مشاهیر و چهره های ماندگار بپردازد، این بار نوبت به حکیم عالی قدر «دکتر ابراهیمی دینانی» رسید. مستندی دو قسمتی با عناوین: «اندیشه عارفانه، جهان عاشقانه» و «سیر سلوک» از شبکه تهران پیرامون استاد دینانی پخش شد.
۱۳۹۱-۰۷-۲۰
فلسفه با طعم شکلات

دانلود مستند فلسفه با طعم شکلات

گروهی از اساتید فلسفه برای همایش «نیکبختی و سعادت در اندیشه ایرانی» که در شهر استراسبورگ برگزار شد، انتخاب شدند. مستند «فلسفه با طعم شکلات» حاصل این سفر است