۱۳۹۲-۱۲-۱۴
بزرگداشت سالک فکرت و سالک حکمت

بزرگداشت «سالک فکرت» و «سالک حکمت»

مراسم بزرگداشت سالک فکرت و سالک حکمت در اسفندماه ۱۳۹۲ در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه برای تجلیل از دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی و دکتر اعوانی برگزار شد
۱۳۹۲-۱۰-۲۷

تجلیل از دکتر دینانی در سومین جشنواره تلویزیونی جام جم

وقتی که آقای دینانی صحبت می کنند، خواص و عوام، با هر طرز فکر و با هرنگرشی می نشیند و فلسفه ای که آقای دینانی دارد می گوید که عین توحید و خداشناسی و هدایت همه مردم است و باعث شادابی جانها می شود استفاده می کند. آیا همه می توانند این کار را بکنند؟ آیا هر کسی هم که علم فلسفه را دارد می تواند این کار را بکند؟ نه! لذا باید قدر بدانیم