کتاب های دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی به طور عمده توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شده است. دو کتاب «ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام» و «دفتر عقل آیت عشق» از منابع مهم فلسفی به شمار می رود. یکی از مهمترین کتاب های دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، «قواعد کلی فلسفه در فلسفه اسلامی» می باشد.
کتاب های «فلسفه و ساحت سخن» و «از محسوس تا معقول» در تحلیل فلسفه زبان و فلسفه وجودی، نگاشته شده است. کتاب های «من و جز من» و «دفتر عقل آیت عشق» از مهمترین کتاب های با محوریت موضوعات عرفانی است.

موضوعات

کتاب های اندیشمند محور: ابن سینا، غزالی، ابن رشد، خواجه نصیرالدین طوسی، جلال الدین دوانی و..
کتاب های دغدغه محور: معمای زمان و حدوث جهان، من و جز من، فراز و فرود فکر فلسفی و…
کتاب های مصاحبه محور: سرشت و سرنوشت، هستی و مستی، کیمیای عشق، حیات فیلسوف، حافظ معنوی، ژرفای اندیشه و..

۱۳۹۶-۰۷-۲۲
کتاب روش تدریس فلسفه براساس کلاس های دکتر دینانی

کتاب روش تدریس فلسفه دکتر دینانی

کتاب روش تدریس فلسفه براساس کلاس های دکتر دینانی، به قلم پویان پروین منتشر شد. چاپ اول این کتاب هشت هزار تومان توسط نشر نور سخن منشر شده است.
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
قرآن عقل الله

قرآن، عقل الله

قرآن عقل الله مجموعه گفتگوهایی با دکتر ابراهیمی دینانی پیرامون قرآن کریم نوشته کریم فیضی، در مهرماه ۱۳۹۶ توسط انتشارات اطلاعات در ۵۲۸ صفحه منتشر شد
۱۳۹۶-۰۲-۲۳
کتاب حکمت خسروانی

کتاب حکمت خسروانی

کتاب حکمت خسروانی دفتر دوم از مجموعه «آشنایی با فیلسوف» نشر وایا است. این کتاب که در واقع گرد آمده مقاله ها و چند مقدمه ای است که ابراهیمی دینانی نگاشته است
۱۳۹۶-۰۱-۲۴
فراز و فرود فکر فلسفی

فراز و فرود فکر فلسفی

کتاب فراز و فرود فکر فلسفی تالیف دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، در بهمن ماه ۹۵ منتشر شد. بخشی از فهرست: در جستجوی آنم که اکنون نیستم، فلسفه متاع بازاری نیست
۱۳۹۵-۱۰-۰۸
حیات فیلسوف

حیات فیلسوف

حیات فیلسوف عنوان کتابی است که علی اوجبی پیرامون دغدغه ها و مهمترین مبانی فکری، به همراه معرفی آثار از زبان دکتر ابراهیمی دینانی می پردازد.
۱۳۹۵-۰۶-۲۳
جلد دوم کتاب حافظ معنوی

جلد دوم کتاب حافظ معنوی

جلد دوم کتاب حافظ معنوی مانند جلد اول آن که در سال ۹۳ به چاپ رسیده بود، خواندنی و سرشار از نکات کلیدی در فلسفه و عرفان حافظ است.
۱۳۹۵-۰۲-۲۲
پرسش از هستی یا هستی پرسش

پرسش از هستی یا هستی پرسش

پرسش از هستی یا هستی پرسش ، عنوان کتابی است که در فروردین ۹۵ از دکتر دینانی به چاپ رسیده ؛ این کتاب به اساسی ترین مسائل هستی شناسی و شناخت شناسی می پردازد
۱۳۹۴-۰۸-۰۵

«من» و جز «من»

کتاب من و جز من به بررسی یکی از مسائل عمده و بنیادی می پردازد. حل مشکل شناخت و معرفت، به حل مسئله «من و جز من» وابسته است و کلید باب معرفت به شمار می رود.
۱۳۹۴-۰۳-۱۴
کیمیای عشق

کیمیای عشق

کیمیای عشق، تفسیری است بر رباعیات شورانگیز مولانا که تا امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. رباعیات مولانا عاشقانه ترین رباعیات موجود در زبان فارسی است که ما بین رباعیات عطار و رباعیات خیام قرار دارد.
۱۳۹۴-۰۲-۱۵
از محسوس تا معقول

از محسوس تا معقول

عقل به همان اندازه که ادراکات دیگرِ انسان را با یکدیگر متّحد و هماهنگ میسازد، جهانِ مُدرَک و معلوم را نیز منسجم و منظم میبیند و از همین طریق است که جهانِ محسوس، همان جهانی است که معقول شناخته میشود و جهان معقول نیز در چهره یک جهان محسوس قابل مشاهده میگردد. جهان محسوس، اگر معقول نباشد، در مغاکِ تفرقه و پراکندگی فرو میرود و جهان معقول اگر در چهره یک جهان محسوس به ظهور نرسد، جامعیتِ خود را از دست میدهد و ناتمام خواهد بود.
۱۳۹۴-۰۲-۱۴
ژرفای اندیشه

ژرفای اندیشه

«ژرفای اندیشه» عنوان کتابی است که روایتی دارد متفاوت، از حیات و دلبستگی های دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی به همراه پاسخ های ایشان به برخی پرسش های بنیادین
۱۳۹۳-۰۷-۰۳

کتابشناسی توصیفی آثار دکتر دینانی

در این نوشتار به صورت توصیفی با آثار دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، چهره ماندگار فلسفه و استاد بازنشسته دانشگاه تهران آشنا خواهید شد.