جدیدترین مطالب و مقالات فلسفی

۱۳۹۶-۰۷-۲۲
ایراد عرفا به فلاسفه

تفسیر و کشف قناع

منظور از کشف قناع پرده برداشتن از روی آن چیزی است که نوعی حجاب یا پرده بر روی آن کشیده شده است.هر تأویلی، نوعی تفسیر نیز هست، ولی هر تفسیری تأویل نیست
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
مساله تطابق علم و عمل

برنامه معرفت بیست و یکم مهرماه ۱۳۹۶

برنامه معرفت بیست و یکم مهرماه؛ اختصاص داشت به شرح مساله تطابق علم و عمل از کتاب «پرسش از هستی و هستی پرسش» نوشته دکتر ابراهیمی دینانی | دریافت صوت و تصویر
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
ریشه تنهایی انسان

ریشه تنهایی انسان

نصیب هر فرد از زندگی، بهره ای است که از تنهایی برده است پیشگو، ریشه تنهایی انسان را معنای زیستن می دانست هر اندازه تنهایی را لمس کنیم، زندگی را لمس کرده ایم
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
قرآن عقل الله

قرآن، عقل الله

قرآن عقل الله مجموعه گفتگوهایی با دکتر ابراهیمی دینانی پیرامون قرآن کریم نوشته کریم فیضی، در مهرماه ۱۳۹۶ توسط انتشارات اطلاعات در ۵۲۸ صفحه منتشر شد
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
تازگی شعر حافظ

تازگی شعر حافظ

بعضی ممکن است بگویند شعر حافظ در امروزه به چه دردی می‌خورد و تازگی شعر حافظ را زیر سوال ببرند. در جواب من می‌گویم که حافظ ما را به زمان خودمان آشنا می‌کند
۱۳۹۶-۰۷-۱۹
تهافت الفلاسفه یک کتاب فلسفی

تهافت الفلاسفه یک کتاب فلسفی است

تهافت الفلاسفه از جهت غایتی که برای آن نوشته شده یک کتاب ضد فلسفه است اما از جهت موضوع و محتوا در واقع تهافت الفلاسفه یک کتاب فلسفی است
۱۳۹۶-۰۷-۱۷
موجود مرگ اندیش

موجود مرگ اندیش

ارسطو گفته انسان حیوان ناطق است، اما من می گویم انسان حیوان مرگ اندیش است و مرگ اندیش را فعل مقوّم انسان می دانم. انسان یک موجود مرگ اندیش است
۱۳۹۶-۰۷-۱۶
نخستین تجلی خداوند در کلمه

نخستین تجلی خداوند در کلمه

تجلی، طبیعتاً بدون متجلی نیست و همیشه تجلی از یک متجلی به ظهور رسیده است. نخستین تجلی خداوند در کلمه بود. تجلی، پاسخ به استدعای موجودات است
۱۳۹۶-۰۷-۱۶
شرط راه

شرط راه و مفهوم طاعت و گناه

فکر از این جهت شرط راه است که راهی جز تفکر وجود ندارد؛ تفکر عقلانی. اگر شرط رعایت نشود، راه طی نخواهد شد. ریشه دوگانگی در مفهوم طاعت و گناه چیست؟
۱۳۹۶-۰۷-۱۵
معنی هستی و وجود

وجه عالم هستی و ظهور

هر چیزی وجهی دارد، وجه عالم، انسان است. در واقع خود انسان وجه عالم هستی است؛ تو گویی که اگر در عالم انسان نبود، عالم وجه نداشت انسان جام جهان نماست
۱۳۹۶-۰۷-۱۵

بسیط نمی تواند فاعل و قابل باشد

قاعده بسیط نمی تواند فاعل و قابل باشد از جمله قواعدی است که برای اثبات برخی مسائل فلسفی به آن استناد شده که از جمله آن اضافه کردن قید حیثیت در تعریف قوه است
۱۳۹۶-۰۷-۱۴
نفاق در اخلاق

برنامه معرفت چهاردهم مهرماه ۱۳۹۶

مساله نفاق در اخلاق نه تنها ارتباط انسان با انسان را مخدوش و قطع می کند بلکه ارتباط خود را با خود نیز مخدوش و قطع می نماید. انسان می بایست با خود صادق باشد