جدیدترین مطالب و مقالات فلسفی

۱۳۹۶-۰۸-۲۶
صوت صدقسمت اول برنامه معرفت

برنامه معرفت بیست و ششم آبان ۹۶

شرح مقام معنوی پیامبر اسلام در اشعار شیخ عطار | پیغمبر از جهت معرفت، معنی، مقام انسانی و کمال انسانی اول است و از جهت سیر زمانی و ادوار تاریخی آخر است
۱۳۹۶-۰۸-۲۵
اهدنا الصراط المستقیم

معنای اهدنا الصراط المستقیم

«اهدنا الصراط المستقیم» یعنی خدایا خودم را به خودم بنما؛ طلب می کنیم که ما را به خودمان بشناساند. اگر من خودم را به خود شناختم، آن وقت خدا را هم می شناسم.
۱۳۹۶-۰۸-۲۰
صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت

برنامه معرفت نوزدهم آبان ۱۳۹۶

معنی اربعین چیست؟ لغت اربعین به معنی چهل روز است. چهلم چه خاصیتی دارد که در روزهای دیگر نیست؟ در فرهنگ اسلامی برای عزاداری ها، هفتم و اربعین دارند.
۱۳۹۶-۰۸-۱۷

عالم امر، عالم خلق

نخستین صدا در عالم کن وجودی بود؛ شأن و ظهور حق در عالم امر و عالم خلق پیداست؛ عرفا از تناکح صفات صحبت می کنند مثل جمال و جلال، قهر و لطف
۱۳۹۶-۰۸-۱۵
تاریخ و طبیعت

تاریخ و طبیعت

آغاز تاریخ و طبیعت را باید در لحظه تولد انسان نخستین در این جهان مورد جستجو و توجه قرار داد. اگر تاریخ را صورت زمان به شمار آوریم، طبیعت صورت مکان خواهد بود
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
سخن صادقانه از ابلیس

برنامه معرفت دوازدهم آبان ماه ۹۶

چرا انسان شگفت انگیز است ؟ چیزی نیست که در جهان موجب تعجب شود، مگر اینکه نمونه ای از آن چیز در انسان تحقق دارد انسان همه امور شگفت انگیز را در خود دارد.
۱۳۹۶-۰۸-۱۲
رهایی از خویشتن خویش

برنامه معرفت پنجم آبان ماه ۱۳۹۶

رهایی از خویشتن خویش ، نابودی و معدوم شدن نیست؛ بلکه رسیدن به حقیقت و آشنا شدن با حق است. برنامه معرفت پنجم آبان ماه ۱۳۹۶ به بررسی کتاب پرسش از هستی پرداخت
۱۳۹۶-۰۸-۰۱
مولانا و دنیای امروز ما

گزارش کامل همایش مولانا و دنیای امروزما

روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه دانشگاه صنعتی اصفهان میزبان یک همایش با عنوان «مولانا و دنیای امروز ما» بود که دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی به سخنرانی پرداخت
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
یک متن همیشه یک متن است

متنی که خوانده نشود

یک متن همیشه یک متن است و مادام که مورد مشاهده و توجه قرار نگیرد و خوانده نشود، سخنی نمی گوید و به اندازه فهم خواننده خود و به زبان او سخن می گوید
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
غایت اندیشی در افعال و تفکر

برنامه معرفت ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶

انسان افزون بر اینکه همواره به غایت زندگی خود می اندیشد، خود را نیز غایت موجودات طبیعی می داند. مساله غایت اندیشی در افعال و تفکر از کتاب «پرسش از هستی»
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
هوالاول و الآخر والظاهر والباطن

آیا خدا نیز ظاهر و باطن دارد؟

درست است که ظاهر خداوند سبحان عین باطن و باطن او عین ظاهر است، ولی مراتب فهم و ادراک انسان یکسان نیست به همین دلیل نیز خدا ظاهر و باطن ندارد
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
کتاب روش تدریس فلسفه براساس کلاس های دکتر دینانی

کتاب روش تدریس فلسفه دکتر دینانی

کتاب روش تدریس فلسفه براساس کلاس های دکتر دینانی، به قلم پویان پروین منتشر شد. چاپ اول این کتاب هشت هزار تومان توسط نشر نور سخن منشر شده است.