غلامحسين ابراهيمي ديناني

متولد پنجم دي ماه 1313 در شهر درچه، روستاي دينان از توابع خميني شهر اصفهان؛چهره ماندگار فلسفه و استاد بازنشسته دانشگاه تهران

سالک فکرت

چهره نام آشنايي براي عموم و خصوصا علاقه مندان حکمت و فلسفه؛ او با برنامه معرفت که هر هفته از شبکه چهار سيما پخش مي شود و همين طور با سخنراني ها و کتاب هايش در نزد اهالي فرهنگ، هنر، علم و انديشه چهره شاخصي محسوب مي شود. .

فيلسوف حکيم

ايشان از جمله شخصيت هاي فلسفي معاصر است که شاخصه هاي يک فيلسوف مسلمان را دارد و بدين گونه از بسياري فيلسوفان معاصر ممتاز مي شود. برخورداري از ذهن نقاد و آزادانديش، بيان جذاب و شيوا و رسا و قلمي روان و گيرا، او را به چهره اي محبوب در ميان آنها که به فلسفه عشق مي ورزند، بدل ساخته است. وي آثار فراواني در حوزه فلسفه و تاريخ فلسفه تاليف و سالها تدريس منابع مهم فلسفي در حوزه و دانشگاه را در کارنامه خود ثبت کرده است.

سرباز عقل

دینانی میزان سنجش و درک هر چیزی را عقل می‌داند، حتی درک انسان از خدا را. دینانی را می توانی فیلسوفی عقل گرا دانست که به اشراق معتقد است و در عین حال فیلسوفی است متاله و اهل حکمت متعالیه و آشنا به تمامی جوانب عرفان. دینانی کتابی دارد با نام دفتر عقل و آیت عشق که در آن به جایگاه عقل در حکمت و فلسفه پرداخته و از عقل دربرابر عقاید اشاعره دفاع کرده و به نقد اندیشه های فلاسفه و عرفای شرق و غرب در این مورد می پردازد

سیر مراحل زندگی

دینانی پس از تحصیلات ابتدایی وارد مدرسه علمیه نیم آورد اصفهان شد
 • حوزه علمیهتحصیلات علوم دینی

  پس از گذراندن دوره سطح و مقدمات فلسفه، سال ۱۳۳۳ وارد حوزه علمیه قم شد و ضمن تحصیل خارج فقه و اصول نزد مراجع بزرگ، نزد علامه طباطبائی به فرآگیری فلسفه نیز پرداخت
 • ابتدای راهمطالعه فلسفه

  دینانی، فلسفه را در اصفهان نزد حکیم ضیاء پور شروع کرد و در قم در سطح عالی با علامه طباطبائی به ادامه داد و از شاگردان خاص ایشان گردید.
 • کار و تحصیلتحصیلات دانشگاهی

  سال ۱۳۴۵ پس از درگذشت آیت الله بروجردی به تهران مهاجرت کرد و وارد دوره کارشناسی دانشگاه تهران شده و پس از اخذ درجه کارشناسی جهت گذراندن امورات زندگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمد. تا دریافت دکترای ادامه تحصیل داد و سال ۱۳۵۲ از رساله دکتری تخصصی فلسفه خود دفاع کرد.
 • ازدواجاستاد تمام دانشگاه

  سال ۱۳۵۳ ازدواج کرد و همان سال به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تدریس شد. سال ۱۳۶۲ به تهران منتقل شده و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شد و تاکنون استاد این دانشگاه است.
 • آثارکتاب سال

  او در سال ۱۳۸۴ با کتاب دفتر عقل و آیت عشق، ۱۳۸۵ با کتاب درخشش ابن رشد در حکمت مشاء و ۱۳۸۹ با کتاب فلسفه و ساحت سخن برنده جایزه کتاب سال شد

‘فردی از فیلسوف پرسید که سقراط چگونه زندگی کرد؟ فیلسوف گفت: سقراط، به دنیا آمد، زندگی کرد و مُرد. «چگونگی» زندگی کردن افراد مساله مهمی نیست و اساسا معرفت افزا نیست. اما آنچه مهم است سخنان جاودانه ای است که از سقراط به جای مانده است. با اینکه قرن ها از سخنان او می گذرد، اما زنده ترین کلام را دارد’

غلامحسین ابراهیمی دینانی