فلسفه و گفتگو
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عرفان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
نمایش همه

سهروردی

اگر بخواهیم آگاهی به هستی، جهان هستی و روح داشته باشیم، شناخت سهروردی از نان شب برای ما واجب تر است و اگر بخواهیم نادان باقی بمانیم هیچ نیازی به سهروردی نداریم، سهروردی تاریخ را نشان می دهد تا بفهماند که ما وحشی و بربر نبودیم و دیگران که ما را بربر می دانستند خودشان بربر بودند چون ما تمدن درخشان داشتیم. در زمانی که دنیای غرب در توحش به سر می برد ما یکی از درخشان ترین تمدن هایی بودیم که بشریت به خود دیده است.