۱۳۹۶-۰۳-۲۳
حجاب معاصرت

حجاب معاصرت

حجاب معاصرت مسئله ای است که در تاریخ مطرح می شود. در تاریخ همه چیز آشکار می شود، ممکن است که در یک دوره ای آشکار نشود اما تاریخ حقایق را بعدها مشخص می کند.
۱۳۹۶-۰۲-۲۱
فلسفه یعنی گفتگو

فلسفه یعنی گفتگو

فلسفه بدون گفت و گو نمی شود و بسیار سخن حکیمانه ای است که: فلسفه یعنی گفتگو ؛ مثال عینی، خواجه نصیرالدین طوسی است. خواجه «فیلسوفِ گفت و گو» بوده است.
۱۳۹۶-۰۲-۲۰
دوران فلسفه پایان یافته

پایان دوران اندیشیدن

هیچ چیز مضحکتر از منظره دشمنان ظاهری فلسفه نیست زیرا این اشخاص به استدلال هایی پر طمطراق متوسل می شوند تا ثابت کنند که دوران فلسفه پایان یافته است.
۱۳۹۶-۰۲-۱۵
آشنایی زدایی چیست

آسیب عادت های زبانی در تحلیل فلسفی

ترک عادت های عامیانه و آشنایی زدایی های ساده اندیشانه در بالا بردن میزان دقت و افزایش سطح آگاهی انسان موثر واقع می شود اما آشنایی زدایی چیست ؟
۱۳۹۵-۱۰-۰۹
جامعه بدون فلسفه

جامعه بدون فلسفه مرده است

آنجایی که پرسش نیست، فلسفه نیست. اگر جامعه ای پرسش نداشته باشد، فلسفه در آن جامعه مرده است.و جامعه بدون فلسفه به معنی حقیقی کلمه «مرده است»
۱۳۹۵-۰۳-۲۹
زبان تفکر و اندیشه عمیق

دکتر دینانی در برنامه امضاء شبکه ۳سیما

مصاحبه پنجاه دقیقه ای دکتر دینانی در برنامه امضاء شبکه سه سیما حاوی نکات آموزنده و بسیار دقیق فلسفی و عرفانی بود. فلسفه عشق به دانستن و عرفان دانستن عشق
۱۳۹۳-۰۵-۲۸
روش تدریس فلسفه در کلاس های دکتر دینانی

روش تدریس فلسفه در کلاس های دکتر دینانی

اصول و پایه روش تدریس فلسفه در کلاس های دکتر دینانی براساس گفتگو بین استاد و شاگرد است زیرا فلسفه آموزش اندیشیدن است، نه آموزش اندیشه ها.
۱۳۹۲-۱۲-۲۴
روایت دکتر اعوانی از دینانی

دکتر دینانی حلاوت فلسفه را به مردم چشاند

دکتر دینانی، حلاوت فلسفه را به مردم چشاند. او را به دقت نظر فلسفی اش و سادگی و خوش لباسی می شناسم. ما دوست ۴۵ ساله ایم. گفتگوی روایت دکتر اعوانی از دینانی را بخوانید
۱۳۹۲-۱۱-۰۲
منطق و فلسفه

اتحاد میان منطق و فلسفه

در این مقاله فلسفی به بررسی اتحاد منطق و فلسفه می پردازیم و برای یادگیری بهتر منطق و فلسفه به راهکارهایی می پردازیم. قواعد منطق و فلسفه می تواند راهگشا باشد
۱۳۹۲-۰۸-۲۱
میانه روی در نظر فلسفه

زبان شعر، ابزار نیست!

زبان شعر، رساترین زبان انسان است. در بین زبان انسانی، رساترین زبان، زبان شعر و داستان است. تجربه های درونی، اگر بخواهد بیان بشود با زبان شعر بیان می شود
۱۳۹۲-۰۵-۳۰
نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو

نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو

آثار برجای مانده از طوسی نشان می دهد که همواره با اهل فکر روزگار خود به صورت حضوری یا از طریق مکتوبات تبادل نظر می کرده؛ بررسی نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

فلسفه، کنیزک شده است

فلسفه همیشه ممنوع بوده است فلسفه ابزاری برای خدمتگزاری نیست فلسفه باید آزاد باشد و در این صورت خدمت خود را انجام می دهد ما نمی توانیم برایش تعیین تکلیف کنیم