۱۳۹۶-۰۲-۲۱
فلسفه یعنی گفتگو

فلسفه یعنی گفتگو

فلسفه بدون گفت و گو نمی شود و بسیار سخن حکیمانه ای است که: فلسفه یعنی گفتگو ؛ مثال عینی، خواجه نصیرالدین طوسی است. خواجه «فیلسوفِ گفت و گو» بوده است.
۱۳۹۲-۰۵-۳۰
نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو

نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو

آثار برجای مانده از طوسی نشان می دهد که همواره با اهل فکر روزگار خود به صورت حضوری یا از طریق مکتوبات تبادل نظر می کرده؛ بررسی نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو