ازل و ابد

۱۳۹۶-۰۱-۳۱
معنی الست بربکم

معنی الست بربکم

معنی الست بربکم عجز وجودی نسبت به ذات حق تبارک و تعالی است. انسان ها در عالم الست، اعتراف کردند و سپس تنزل کردند و این عهد همیشه با آنها است.
۱۳۹۳-۰۷-۱۹
گذشته و حال

گفتگوی بی پایان حال و گذشته در تاریخ

وقتی از گفت و شنود بی پایان میان گذشته و حال سخن گفته می شود معنی آن این خواهد بود که تاریخ به طور بی نهایت و نامحدود معنی پیدا می کند.
۱۳۹۳-۰۷-۱۳
زمان در داستان اصحاب کهف

تفسیر زمان در داستان اصحاب کهف

فردی که پنج دقیقه خوابیده است،‌ ممکن است هزار سال را در خواب دیده باشد. این فرد در خواب است و اصحاب کهف هم در خواب بودند. تفسیر زمان در داستان اصحاب کهف را بخوانید.
۱۳۹۲-۱۲-۰۴
اندیشه عارفانه جهان عاشقانه

مشاهیر تهران: اندیشه عارفانه، جهان عاشقانه

در برنامه مشاهیر تهران که طی مستندهایی سعی دارد به مشاهیر و چهره های ماندگار بپردازد، این بار نوبت به حکیم عالی قدر «دکتر ابراهیمی دینانی» رسید. مستندی دو قسمتی با عناوین: «اندیشه عارفانه، جهان عاشقانه» و «سیر سلوک» از شبکه تهران پیرامون استاد دینانی پخش شد.
۱۳۹۱-۱۰-۲۰

قاعده چهارم: ازلی فسادناپذیر است

«موجود ازلی» عبارت است از موجودی که نیستی در آن راه نداشته و در قوام خویش به چیزی نیازمند نیست و هر موجودی که در قوام ذات خویش به چیزی نیازمند نیست، به علت نیز نیازمند نیست و همواره جاودان است و آنچه همواره جاودان است ، فساد به خود نمی پذیرد؛ پس موجود ازلی فسادناپذیر است.
۱۳۹۱-۰۷-۱۹
الا یا ایها الساقی أدر کأسا و ناول ها

معنی ازل و ابد

ازل پایان زمان نیست . وقتی که از دو واژه ازل و ابد استفاده می کنیم بعضی ها فکر می کنند که ازل یعنی خیلی قدیمی و مدام به زمان گذشته بر می گردند. یک میلیارد .. ده میلیارد و..... شما هر چه بروی در زمان پیش می روی و از زمان نمی توانی خارج بشوی و هرگز زمان، ازل نیست.