۱۳۸۷-۰۸-۲۳
گفتگو با دکتر دینانی درباره علامه طباطبائی

گفتگو با دکتر دینانی درباره علامه طباطبائی

استاد علامه طباطبایی مردی بود خیلی کم نظیر؛ به روح زمانه آگاهی داشتند و زمان را خوب می شناخت؛ گفتگو با دکتر دینانی درباره علامه طباطبائی را مشاهده کنید