همایش روز جهانی فلسفه 1391

۱۳۹۲-۰۳-۱۵

سخنرانی دکتر دینانی در همایش روز جهانی فلسفه ۱۳۹۱

همایش روزجهانی فلسفه سال ۱۳۹۱ با عنوان «وضعیت فلسفه در ایران معاصر» در روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه برگزار شدسخنران آخر همایش روز جهانی فلسفه ، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی بودند که با موضوع نقش علامه طباطبایی در فلسفه کشور ، سخنرانی کردند.