مصاحبه اختصاصی

۱۳۹۲-۰۲-۰۸

فلسفه به زبان ساده

....
۱۳۹۱-۰۷-۲۶

مصاحبه با استاد دینانی – قسمت سوم (نور یا وجود؟)

– استاد شما قبلاً گفته اید که خداوند از شدت ظهور پنهان است، آیا خود انسان نیز از خودش پنهان است؟ بله، ذات حقیقی انسان از […]
۱۳۹۱-۰۷-۲۱

مصاحبه با استاد دینانی – قسمت دوم (عشق منهای عقل یعنی «غریزه خَر» !)

عشق منهای عقل یعنی «غریزه خَر» ! (همین طور می توانید توی سایتتان بگذارید!) عشق منهای عقل با غریزه خر هیچ فرقی نمی کند. غریزه می خواهد ولی نمی داند چه چیزی را می خواهد. اما هدایتگر عشق، عقل است.
۱۳۹۱-۰۷-۱۸

مصاحبه اختصاصی با استاد دینانی

مصاحبه اختصاصی وبسایت هواداران حکیم دینانی با استاد دینانی: حرف های ناگفته، عکس، ابن رشد، موسسه حکمت و فلسفه ایران، کتاب جدید دینانی با نام سخن ابن سینا و بیان بهمنیار از نگاهی دیگر، عقل منهای عشق، نور یا وجود، سهروردی
۱۳۹۱-۰۷-۱۸

مصاحبه با استاد دینانی – قسمت اول (سخن ابن سینا و بیان بهمنیار در نگاهی دیگر)

بالاخرا پس از مدت ها انتظار موفق شدیم تا در یک ملاقات حضوری با جناب استاد ابراهیمی دینانی، مطالبی را با ایشان در میان بگذاریم و […]