فلسفه سهروردی

۱۳۹۳-۰۶-۱۶
Professor.Gholahossein.Ebrahimi.Dinani

فلسفه ایران و سهروردی (مصاحبه)

اگر بخواهیم آگاهی به هستی، جهان هستی و روح داشته باشیم از نان شب برای ما شناخت سهروردی، واجب تر است و اگر بخواهیم نادان باقی بمانیم هیچ نیازی به سهروردی نداریم، اما این آگاهی از تاریخ، فرهنگ، تفسیر سهروردی از اسلام و قرآن نیازمند شناخت است چون سهروردی خدا را نور می داند و اینها همه آگاهی است. دینی که همه اش عقل نباشد به درد نمی خورد. من تمام اسلام را عقل می دانم
۱۳۹۲-۰۳-۱۶

گفتگو با دکتر دینانی پیرامون سهروردی و فلسفه اشراق

دکتر دینانی در کشور ما به عنوان احیاگر حکمت خسروانی ،خدمات و تالیفات ارزشمندی داشته اند که از مهمترین آنها ، آخرین تالیف ایشان با عنوان «سخن ابن سینا و بیان بهمنیار » می باشد.گفتگویی مفصل با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی ، پیرامون سهروردی شناسی و فلسفه اشراق.