فلسفه با طعم شکلات

۱۳۹۱-۰۷-۲۰

دانلود مجموعه کامل مستند فلسفه با طعم شکلات

فروردین ماه ۱۳۹۱ یک گروه ایرانی برای شرکت در همایش نیکبختی و سعادت در اندیشه ایرانی که در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار شد انتخاب شدند تا عازم این سفر شوند. دو چهره شاخص و اصلی این گروه، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی استاد فلسفه اسلامی و دکتر کریم مجتهدی فعال در زمینه فلسفه غرب بودند که هر دو از چهره های شناخته شده حوزه فلسفی ایران به شمار می آیند.
۱۳۹۱-۰۷-۲۰

دانلود مستند فلسفه با طعم شکلات -کامل

فلسفه با طعم شکلات| فروردین ماه ۱۳۹۱ یک گروه ایرانی برای شرکت در همایش نیکبختی و سعادت در اندیشه ایرانی که در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار شد انتخاب شدند تا عازم این سفر شوند. دو چهره شاخص و اصلی این گروه، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی استاد فلسفه اسلامی و دکتر کریم مجتهدی فعال در زمینه فلسفه غرب بودند که هر دو از چهره های شناخته شده حوزه فلسفی ایران به شمار می آیند.
۱۳۹۱-۰۷-۱۳

فلسفه با طعم شکلات – مرگ اندیشی

فرانسه، استراسبورگ، همایش نیکبختی و سعادت در اندیشه ایرانی، فروردین ۱۳۹۱ فروردین ماه امسال، یک گروه ایرانی برای شرکت در همایش نیکبختی و سعادت در اندیشه ایرانی که […]
۱۳۹۱-۰۷-۰۹

فلسفه با طعم شکلات – حقیقت راز

فرانسه، استراسبورگ، همایش نیکبختی و سعادت در اندیشه ایرانی، فروردین ۱۳۹۱ فروردین ماه امسال، یک گروه ایرانی برای شرکت در همایش نیکبختی و سعادت در اندیشه ایرانی که […]
۱۳۹۱-۰۷-۰۶

معماری خوب از فکر خوب ، ناشی می شود

فرانسه، استراسبورگ، همایش نیکبختی و سعادت در اندیشه ایرانی، فروردین ۱۳۹۱ فروردین ماه امسال، یک گروه ایرانی برای شرکت در همایش نیکبختی و سعادت در اندیشه ایرانی که […]
۱۳۹۱-۰۶-۳۰

فلسفه با طعم شکلات – اصل هستی

فرانسه، استراسبورگ، همایش نیکبختی و سعادت در اندیشه ایرانی، فروردین ۱۳۹۱ فروردین ماه امسال، یک گروه ایرانی برای شرکت در همایش نیکبختی و سعادت در اندیشه ایرانی که […]