عقل

۱۳۹۵-۰۵-۲۴
Art

رازانگیزی و هنر

تجلی هنر در این جهان به هیچ وجه قابل انکار نیست. اما حقیقت هنر یک چیز بیش از آنکه به طبیعت وابسته باشد، از آثار روح به شمار می آید. در هنر واقعی فاصله میان «سوژه و ایده» برداشته می شود و تو گویی که عالم ذهن و جهان عین با یکدیگر متحد و یگانه می شوند. در هنر واقعی، نه تنها ذهن و عین همراه و هماهنگ می شوند، بلکه همه قوا و نیروهای درونی و بیرونی انسان نیز هماهنگ گشته و تحت تاثیر هدایت عقل به پیش می روند.
۱۳۹۴-۰۱-۱۶
benefit

ایمان عقلانی و ایمان تقلیدی

خداوند از طریق وحی و الهام، عقل را محکوم نمی کند و آن را به غل و زنجیر نمی کشد. برای اهل بصیرت پوشیده نیست که یقین عقلی و نوع ایمانی که از روی تعقل و آگاهی تحقق پذیرد برتر و بالاتر از ایمانی است که تنها براساس تقلید کورکورانه به منصّه بروز و ظهور می رسد. در این طرز تفکر الهام و عقل نه تنها با یکدیگر بیگانه نیستند بلکه در جهت ارتباط با روح القدس و عالم معنی کاملا نزدیک و مانوس و آشنا شناخته می شوند. عقل در ارتباط با وحی و الهام تنبّه و تذکر پیدا می کند و در این تذکر و یادآوری به مشاهده هویت خویش می پردازد. عقل به خوبی می داند که هیچ حقی بالاتر از حق حقیقت نیست و به همین جهت پیش از هر تجربه و هرگونه ادراک دیگر در صدد کشف حقیقت و دستیابی به آن بر می آید.
۱۳۹۳-۰۱-۱۵

اصالت عقل در فلسفه

کسی که هستی را نمی داند یعنی نیستی را هم نمی داند و دانستن نیستی، وقتی میسر می شود که هستی را در بر می گیرد و دانستن نیستی وقتی میسر است که هستی را بفهمیم. و این مسئله ی هست و نیست که ماخیلی ساده از آن رد می شویم، یک بحث صد در صد فلسفی است
۱۳۹۲-۱۲-۰۶

همایش بزرگداشت خواجه نصیر طوسی

همایش بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی با موضوع اخلاق و فلسفه به همت انجمن حکمت و فلسفه ایران و با همکاری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دوشنبه ۵ اسفندماه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ برگزار شد.