عرفان

۱۳۹۵-۰۶-۱۶
Dr Dinani maarefat 6

عطار؛ کامل و بیگانه

بزرگی در باب تمیز عالم اندیشه و تن این مثال را طرح می کند که اگر یک ولی کامل که صاحب فضایل است و یک انسان شرور که صاحب رذایل است هر دو به دلیل بیماری به طبیب مراجعه کنند طبیب در طبابت خود آنچه را مد نظر قرار می دهد طبیعت آنهاست نه فضیلت یا رذیلت آنها. عطار نیز با خانه دادن به فضایل اندیشه در زبان ما را از آنها بهره مند ساخته است. طبیعت نسبت به اندیشه و آثار آن که فضیلت و رذیلت از جمله آنهاست حالت یکسان دارد و منشا آثار اندیشه نیز همان که است منشا خود اندیشه و به این ترتیب با هدایت درست اندیشه انسان می تواند به فضیلت و مکارم اخلاقی دست یابد.
۱۳۹۵-۰۶-۱۵
Hikmat1

حکمت، آغاز راه فضیلت

حکمت به حکم اینکه با عمل انسانی سروکار دارد از دو جهت موجب افزایش عقل و خرد می گردد: جهت اول: اینکه انسان با فعل و کردار می تواند علم و دانش موجود خود را تحکیم کند و نیرو بخشد. جهت دوم این است که با تلاش و کوشش روزافزون خود می تواند نسبت به آنچه نمی داند دانا شود و چیزی را که نداشته است به دست آورد.
۱۳۹۳-۰۶-۱۲
Conversation.of.wisdom

خرد گفتگو

کتاب «خرد گفتگو» مجموع درس‌ گفتارهای فیلسوف معاصر دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در سال ‌های اخیر در دانشگاه‌ های مختلف و در موضوعات هستی ‌شناسی، خداشناسی، جهان ‌شناسی، انسان ‌شناسی و عرفان است. آنچه این کتاب را از دیگر آثار مولف و حتی از دیگر آثار فلسفی فارسی متمایز می‌کند، ساختار کاملا دیالوگی کتاب است به این نحو که سراسر کتاب به صورت دیالوگ‌ های استاد و دانشجویان تنظیم شده است
۱۳۹۲-۱۱-۰۸

وحدت حقه حقیقیه

عرفان معرفت خداوند تبارک و تعالی و رسیدن به ‏توحید واقعی است. تردیدی نیست که خداوند تبارک و تعالی واحد است و کسانی که اهل ایمان شناخته می شوند، در واحد بودن او ‏تردید ندارند، ولی کسانی که سطحی می اندیشند و با عقل قدسی و الهی سر و کار دارند، از آنچه واحد خوانده می شود، بیشتر به یک واحد عددی توجه میکنند، در حالی که خدا واحد عددی نیست بلکه وحدانیست او همان چیزی است که وحدت حقه حقیقیه خوانده می شود
۱۳۹۲-۰۷-۱۹

آیا عرفان، مرادف با حزن است؟

عرفان تمامی شاد است و شور و عشق و در عرفان حزن و غم نیست، غم فراق هست اما غم لذیذ ترین چیز است و در عین اینکه غم است خیلی لذت بخش است هیچ عاشقی غم فراق را با همه‌ عالم عوض نمی‌کند و عرفان مملو و سرشار از شادی و شور و عشق و هیجان نسبت به معشوق است
۱۳۹۲-۰۷-۰۶
Jalal-al-din-davani

جلال الدین دوانی، فیلسوف ذوق التاله

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، مولف کتاب،‌ دوانی را یکی از شاخص‌ترین چهره‌های تفکر عقلی در جهان اسلام دانسته و تصریح می کند: فرهنگ اسلامی در شئون مختلف از جمله اصول و فقه و حدیث، غنی ست و ما کمتر توانسته‌ایم غنای آن را به جهان نشان دهیم.